Kannattaako toimitilauudistukseen lähteä omin voimin?

Saan ajoittain yhteydenottoja yrityksistä, joissa toimitilauudistus on aloitettu omin voimin, mutta matkalla on ilmaantunut monenlaisia haasteita. Tällöin apu on tarpeen, jotta projekti saadaan vietyä loppuun. Toisinaan tilauudistus on puolestaan kiristänyt työilmapiiriä sen verran, että on todettu työyhteisön ulkopuolisen tekijän olevan parempi henkilö hoitamaan projekti loppuun.

Kyllä se kuuluisa “joku” hoitaa

Työpaikalla on harvoin henkilöä, jonka ainoa työ on keskittyä toimitilauudistuksen suunnitteluun ja koordinointiin. Tämä työ lankeaakin lähes aina jollekin työntekijälle tai tiimille kaikkien muiden päivittäisten työtehtävien päälle. Prioriteetti ja keskittymiskyky on mahdoton pitää täysin toimitilauudistuksessa, kun muut arjen työtehtävät painavat päälle. Kiire ja keskittymiskyvyn puute hidastavat projektia, kiristävät pinnaa ja huonoimmassa tapauksessa jokin projektin osa-alue menee pieleen.

Pahimmassa tapauksessa käy niin, että työn saa tehdäkseen se kuuluisa ”joku”, eikä homma etene lainkaan. Joskus taas tiimin sisällä tulee epäselvyyttä siitä, kenen vastuulla mikäkin osa-alue on. Suunnitteluprojekteissa on mielestäni tärkeää olla aina vastuuhenkilö, joka tekee lopulliset päätökset asioista – olipa kyseessä sitten yrityksessä sisäisesti toteutettu uudistus tai ulkopuolisen suunnittelijan kanssa tehty projekti. Näin mielipiteistä ei jäädä väittelemään liian pitkäksi aikaa, vaan päästään asioissa paremmin eteenpäin. Tällöin projektissa on myös aina eteenpäin vievä voima ja koko ajan kartalla oleva henkilö, joka varmistaa, ettei uudistus jää turhaan roikkumaan.

Sisäinen suunnittelija voi saada kuraa niskaan

Toisinaan työilmapiiri ja työpaikan sisäinen dynamiikka voivat vaikuttaa siihen, ettei yrityksen sisäinen suunnittelija saa pelkkää kiitosta osakseen. Vaikka projekti olisi kokonaisuudessaan onnistunut hyvin, kääntyvät kahvipöytäkeskustelut helposti toisen tekemien sisustusvalintojen arvosteluun. Mielipiteitä on yhtä monta kuin ihmistä, eikä makuasioista pitäisi kiistellä, mutta näin usein kuitenkin tapahtuu. Kollegoiden antama kritiikki voi tuntua tavallista kurjemmalta, kun on yrittänyt parhaansa projektissa – etenkin silloin, jos toimitilan suunnittelu on tehty lisäprojektina muiden työtehtävien päälle. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä kitkaa työyhteisössä.

Ulkopuolisena suunnittelijana en ole osa yrityksen päivittäistä dynamiikkaa, mikä on uudistuksen keskellä positiivinen asia. Me otamme suunnittelijoina mielellään henkilöstön palautteen vastaan, myös ne negatiivisemmat näkökannat. Pystyn näkemään eri näkökannat puolueettomammin sekä tekemään ratkaisut, jotka palvelevat lopputulosta ilman, että ihmisten väliset ristiriidat tai erimielisyydet tulevat projektin tielle. Suunnittelijana tarvitsen toisinaan myös taitoa auttaa ihmisiä ratkaisemaan ristiriitoja, jotta voimme yhdessä löytää kaikkia miellyttävän ratkaisun tai kompromissin. Ulkopuolisena suunnittelijana projekti saa myös kaiken tarvitsemansa huomion, eikä jää kiireessä muiden töiden jalkoihin.

Suunnittelija maksaa itsensä nopeasti takaisin

Monesti ulkopuolisen suunnittelijan pois jättäminen on taloudellinen päätös, sillä koetaan, että suunnittelija nostaa turhaan projektin budjettia. Tässä piilee yksi toimitilasuunnittelun suurimmista sudenkuopista. Vaikka me suunnittelijoina veloitamme toki palkkion, osaamme luoda ratkaisuja, jotka säästävät pitkällä tähtäimellä rahaa. Tiedämme myös toimitilauudistuksen ongelmakohdat sekä osaamme oman kokemuksen ja asiantuntijuutemme avulla välttää ylimääräisiä kuluja.

Työni kautta syntyneet verkostot auttavat löytämään laadukkaat ja kestävät ratkaisut, jotka ovat samalla tyylikkäät ja yrityksen ilmeen mukaiset. Meillä on tietotaitoa ja verkostoja mm. akustiikkaan, valaistukseen, materiaaleihin, mitoituksiin ja muihin onnistuneen toimitilauudistuksen kannalta olennaisiin osa-alueisiin. Projektiin kuluu huomattava määrä aikaa, jos toimitilasuunnittelijaksi määrätty yrityksen työntekijä lähtee selvittämään ja opettelemaan näitä kaikkia alusta. Suunnittelijan avulla voidaan välttyä kalliilta hutiostoksilta sekä varmistaa, ettei huonekaluja ja materiaaleja tarvitse olla uusimassa puolen vuoden päästä.

Toimitilauudistusta pohtiessa on hyvä istua alas ja listata ulkopuolisen suunnittelijan plussat ja miinukset. Usein panostus suunnittelijaan nimittäin kannattaa niin taloudellisesti kuin työhyvinvoinninkin kannalta. Nyt kannattaa hyödyntää tilaisuus, jos olette pohtineet yrityksessänne toimitilauudistusta. Lokakuussa DESIGN BY HANNA K. & CO:n alkukartoitus ei nimittäin maksa yritysasiakkaille mitään, mutta voi säästää pitkällä tähtäimellä isosti!

VARAA LOKAKUULLE ILMAINEN KONSULTOINTIKÄYNTI YRITYKSESI TOIMITILOIHIN: hanna@designbyhannak.fi / 050 533 9851

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Projektinjohto vapauttaa asiakkaan ajan tärkeämpään

Usein vastuu toimitilasuunnittelusta määrätään jollekin työyhteisön jäsenelle muiden työtehtävien päälle. Tämä tarkoittaa, ettei siihen ole välttämättä aikaa paneutua sillä intensiteetillä kuin haluaisi. Olen huomannut, että kun projektia johdetaan kiireessä muiden töiden ohella, on vaarana, ettei lopputulos ole toivotunlainen, budjetti paukkuu tai tilauksissa tulee tehtyä virheitä.

Moni suunnittelutoimisto keskittyy puhtaasti suunnitteluun, mutta meillä projektinjohto on vahvassa roolissa suunnittelutyön ohella. Olen nimittäin huomannut, että projektinjohto tuo asiakkaalle aivan erilaista lisäarvoa sekä auttaa projekteja pääsemään mutkattomammin ja nopeammin maaliin. Tämä onkin yksi syy, miksi meidän toimintamme perusarvoihin kuuluu asioiden hoitaminen niin, ettei asiakkaan tarvitse käyttää omaa aikaansa projektin johtamiseen ja asioiden selvittämiseen.

Selkeä kommunikaatio luo turvallisuuden tunnetta

Projektinjohdon ulkoistaminen ei tarkoita sitä, että asiakas pysyy pimennossa ja esittelemme valmiin lopputuloksen televisiosarjamaisesti yllätyksenä. Toki näinkin voidaan toimia, jos asiakas erityisesti niin toivoo. Yleisesti ottaen pidämme kuitenkin asiakkaan aina ajan tasalla projektin etenemisestä. Asiakkaalta tarvitaan myös lopullisia päätöksiä ja mielipiteitä asioihin, minkä vuoksi on tärkeää, että projektille on valittu yrityksestä yksi yhteyshenkilö. Tällä henkilöllä tulisi olla päätösvaltaa ja budjettivastuu.

Asiakas ei saisi mielestäni koskaan kokea epävarmuutta siitä, onko homma hallinnassa vai ei. Osa työtämme on vähentää asiakkaiden stressitaakkaa, mikä onnistuu vain silloin, kun asiakas luottaa siihen, että me hoidamme asiat sovitusti ja aikataulussa. Toimitilauudistuksissa on usein valtavan monta palasta, joten järjestelmällisyys tuo tietynlaista turvallisuuden tunnetta asiakkaalle. Osa meidän ammattitaitoamme onkin auttaa asiakasta saavuttamaan turvallinen ja luottavainen olo projektin suhteen.

Dokumentoinnin merkitystä ei voi vähätellä

Koska toimitilojen uudistukseen liittyy aina useampia ihmisiä, on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikki sovittu on kirjattu ylös. Meidän toimintatapoihimme kuuluukin vahvasti se, että dokumentoimme kaikki projektin asiat kirjallisesti. Pidämme myös järjestelmällisesti huolta, että projektin kaikki osapuolet tietävät, kuinka toimitaan ja mitä on sovittu.

Vaikka voisi kuvitella, että sovitut asiat ovat kaikille selvät jo sellaisenaan, on hyvin tavallista, että palavereissa läpikäytyihin asioihin joudutaan palaamaan sekä varmistamaan, mitä kaikkea on lopulta sovittu tai puhuttu. Kaikki meistä ovat nimittäin vain ihmisiä, minkä vuoksi välillä sattuu unohduksia, kommunikaatiokatkoksia tai väärinymmärryksiä. Kun kaikki olennainen on kirjattu ylös, on helppo pitää kaikki osapuolet kartalla.

Kuten aiemmassa blogipostauksessakin kerroin, kommunikaatio korostuu myös silloin, kun toimimme tulkkina projektin eri toimijoiden välillä. Asiakkaan ei tarvitse ymmärtää rakentamisesta tai suunnittelusta mitään, mutta meidän tulee osata kommunikoida projektin kannalta olennaiset asiat hänelle ymmärrettävällä tavalla. Sama toimii myös toisin päin urakoitsijoiden ja suunnitelman toteuttajien suhteen. Kaikkien on mukavampi ja helpompi tehdä oma työnsä, kun projektissa mennään selkeästi samaan suuntaan, osaavan projektinjohtajan johdolla!

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Palkkataso vs. viihtyisä työympäristö – kumpi vie voiton?

Olen käynyt suunnittelu-urani aikana monissa yrityksissä, ja huomaan nykyään aistivani saman tien työpaikan ilmapiirin. Työpaikan tunnelmaan vaikuttaa varmasti eniten se, kuinka siellä johdetaan ja millaisia henkilöitä sinne on tullut töihin. Ei kuitenkaan saa unohtaa, että myös työympäristö vaikuttaa siihen, kuinka työpaikalla viihdytään.

Sanotaan, että ihmiset eivät muista hetken päästä sanojasi tai tekojasi, mutta he muistavat tunteen, jonka sait heissä aikaan. Herättääkö toimitilan tunnelma luottamusta vai alkaako asiakas epäröidä katsoessaan ympärilleen? Huomaako asiakas työntekijöiden viihtyvän rennosti ja tehokkaasti toimistolla vai onko ilmapiiri kireä? Viihtyisä työpaikka on sijoitus työntekijöiden hyvinvointiin ja tehokkuuteen.

Toimiva tila on monen asian summa

Huomaan usein kartoittaessani tilan muutostarpeita asiakkaiden kanssa, että tilan viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden määrä yllättää monet. Tilan toimivuuteen vaikuttavat esteettisten valintojen lisäksi mm. tilasuunnittelu, ergonomia, akustiikka ja valaistus. Usein asiakkaat yllättyvät myös siitä, ettei sisustaminen ole aina vain silmäniloa, vaan oikeilla valinnoilla voidaan vaikuttaa positiivisesti myös työntekijöiden hyvinvointiin.

Ergonomiset työpisteet helpottavat kehon kuormitusta työpäivän aikana, ja oikeanlaisella valaistuksella voidaan säästää silmiä turhalta rasitukselta. Tilasuunnittelun avulla voidaan luoda keskittymistä tukevia tiloja sekä sijoittaa yhdessä töitä tekevät henkilöt lähekkäin. Usein ongelmat esimerkiksi akustiikan kanssa ilmenevät viimeistään siinä vaiheessa, kun yritys kasvaa ja samoissa tiloissa alkaa olemaan useampia henkilöitä töissä. Akustiikan osalta löytyy monenlaisia ratkaisuja niin kattoon, seiniin kuin lattiaankin. Hyvä akustiikka, kuten moni muukin toimivan tilan osa-alue, on monen asian summa.

Viihtyisä toimitila on tuottoisampi

Työpaikalla vietetään normaalioloissa yleensä kahdeksan tuntia päivässä. Vaikka on tietenkin poikkeuksia ja erilaisia toimialoja, motivoi viihtyisä toimitila useimmiten parempaan työsuoritukseen. Suomen Taloustutkimuksen Arelle tekemän tutkimuksen mukaan viihtyisä työympäristö on työntekijöille jopa palkkatasoa tärkeämpi työn viihtyvyyteen liittyvä tekijä. Ei siis ole aivan sama, miltä toimistolla näyttää.

Etenkin pienemmissä yrityksissä, joiden toimitilat on vuokrattu, saattaa mielessä käydä ajatus, ettei toimitilojen remonttiin tai suunnitteluun haluta laittaa rahaa, sillä vuokrasuhteen loputtua homma on ollut täysin turhaa. Todellisuudessa tyylikkäät toimitilat voivat tuoda yrityksellesi enemmän kauppaa, maksaen remonttikulut pois. Toimitilojen tunnelma ja ilme vaikuttaa myös rekrytointitilanteissa, joissa luodaan mielikuvia yrityksestä potentiaalisille työntekijöille. Tyylikäs ja viihtyisä toimisto on tärkeä osa työnantajakuvaa.

Toimitilojen suunnitteluun ja remontointiin panostaminen on tietyllä tavalla investointi yrityksen kasvuun. Itse ainakin huomaan, että työnteko on tehokkaampaa tyylikkäässä toimistossa verrattuna kotisohvan nurkkaan. Mikäli vuokratun tilan remontointi mietityttää, voit tiedustella, onko tilojen vuokranantaja kiinnostunut osallistumaan remonttikuluihin, mikäli remonttiin sisältyy jotain sellaista, joka hyödyttää myös seuraavaa vuokralaista.

Paras palkinto on asiakkaan tarpeita vastaava tila

Tilasuunnittelussa lähdetään meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:lla aina liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Tämä on ollut minulle aina tärkeä arvo, josta tahdon pitää kiinni. Emme suunnittele tiloja omaksi iloksi, vaikka pidämmekin kaikki työstämme ja teemme sitä intohimolla. Asiakkaan tarpeita vastaava lopputulos ja toimitilan tehokkuutta tukevat ratkaisut ovat meille paras palkinto työstä.

Toteutamme asiakkaidemme visioita ja unelmia rakennusteknisesti ja kustannuksiltaan järkevällä tavalla. Meillä on näkemystä ja uskallusta kertoa, miten asiat kannattaa tehdä, mutta myös luonteva tapa pallotella ja suunnitella asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdistämme uutta ja vanhaa tai suunnittelemme kaiken uusiksi. Pääasia on, että lopputuloksena on asiakkaan brändin ja vision mukainen viihtyisä ja toimiva kokonaisuus!

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Miksi ottaa toimitilauudistukseen mukaan suunnittelija?

Sisustaminen on paljon muutakin kuin pintamateriaalien tai huonekalujen valitsemista. Se on myös rakentamista, vaikkei se ehkä ole ensimmäinen asia, joka sisustamisesta tulee mieleen. Kuten moni minua kauemmin seuranneista tietääkin, oli isäni ammatiltaan kirvesmies. Vaikka opin jo nuorena rakentamisen kulmakivet, olin kuitenkin se, joka piti sahanpurun sijaan kauniista tapeteista, väreistä ja muodoista. Siksi minusta tuli kirvesnaisen sijaan toimivien ja harmonisten tilojen suunnittelija.

Läpi elämäni olen rakennusprojektien aikana oppinut miettimään, kuinka erilaiset sisustusratkaisut voisi toteuttaa rakennusteknisesti. Esteettisten tilojen suunnittelu on helppoa paperilla, mutta monelle haastetta tuo se, kuinka kauniit ideat voisi toteuttaa rakennusteknisesti järkevällä tavalla. Tämä kun vaikuttaa niin tilan toimivuuteen kuin ratkaisujen kestävyyteenkin. Taustani vuoksi minulle on työssäni luontevaa kuunnella asiakkaiden visioita ja lähteä sitten miettimään, kuinka ne voisi toteuttaa mahdollisimman hyvin.

Ymmärrys rakentamisesta tuo tehokkuutta

Ymmärrys ja kokemus rakentamisesta yhdistyy meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:ssa sujuvasti suunnitteluosaamiseen, mikä mahdollistaa esteettisten ratkaisujen luomisen järkevästi ja kustannustehokkaasti. Moni kallis kompastuskivi voidaan välttää jo suunnitteluvaiheessa, kun käydään läpi haluttujen ratkaisujen teknisiä toteutusmahdollisuuksia. Lopputuloksena on yrityksen ilmeeseen sopivat raikkaat, viihtyisät, edustavat ja ennen kaikkea toimivat tilat.

Olen huomannut asiakkaiden kanssa keskustellessa, että jos lähtee itse järjestämään oman toimitilan uudistusprojektia, voi törmätä sen eri vaiheissa yllättäen kielimuuriin. Rakennus- ja sisustusalan termit saattavat olla epäselviä, eikä tiedetä, mihin asioihin tulisi tarttua ja mitkä priorisoida. Me puhumme suunnittelijoina samaa kieltä rakentajien, urakoitsijoiden, arkkitehtien ja muiden projektissa mukanaolevien tahojen kanssa.

Yhteinen kieli ja molemminpuolinen ymmärrys on tärkeää, sillä väärinymmärrykset ja kommunikaatio-ongelmat saattavat tulla asiakkaalle pahimmassa tapauksessa kalliiksi. Lisäksi projektin loppuvaiheessa voi tulla ikäviä yllätyksiä, kun lopputulos ei vastaakaan omaa visiota. Usein olenkin huomannut olevani ikään kuin tulkki projektin eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että projektilla on yksi selkeä johtaja, joka tietää ja ymmärtää kaikkien osapuolten näkökulmat. 

Pallotellaan yhdessä paras lopputulos

Minulle on aina ollut tärkeää kuunnella aidosti asiakasta, ja tämän arvon olen halunnut jakaa eteenpäin myös koko tiimillemme. Meillä onkin luonteva tapa pallotella ja suunnitella asioita yhdessä asiakkaan kanssa, mutta kyky sanoa myös rohkeasti oma ammatillinen mielipiteemme siitä, kuinka jokin asia kannattaa toteuttaa. Voimme yhdistellä vanhaa ja uutta tai tehdä kaiken alusta saakka uusiksi.

Kustannustehokkuus on tärkeä osa suunnitteluprosessia, sillä tärkeintä on löytää asiakkaan tarpeisiin sopivat ratkaisut sovitun budjetin rajoissa. Aina hyvän ei tarvitse olla luksusta, eikä hinta määrää sitä, kuinka toimiva tuote on tilassa. Säästöjä syntyy myös silloin, kun tilasta tehdään kerralla asiakkaan tarpeisiin toimiva. Tällöin vikaostot loppuvat, kun kaikki tilassa sopii yhteen ja on tarpeen mukaan muunneltavissa helposti. Pyrimme hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan uudessa suunnitelmassa jo tilassa olevia elementtejä, mikä säästää osaltaan myös kustannuksia.

Asiakkaan kuunteleminen on mielestäni tärkeää myös sen vuoksi, että asiakas on oman alansa ja brändinsä paras asiantuntija. Toimitilojen tulisi aina viestiä yrityksen brändistä, joten on luontevaa, että asiakas saa olla mukana ideoimassa ja tuomassa oman panoksensa siihen, kuinka brändiä tuodaan esiin toimitiloissa. Toimitilan pitää tuntua omalta ja kotoisalta, jotta siellä on mukava tehdä töitä. Tätä tunnetta on vaikea saavuttaa, jos asiakasta ei kuunnella.

Kuten huomaat, ulkopuolisen suunnittelijan mukaan ottaminen tuo monia etuja toimitilauudistuksen toteutukseen. Uudenlaisten ja innovatiivisten ideoiden lisäksi säästät aikaa, rahaa ja hermoja. Lisäksi lopputuloksesta tulee usein kerralla toivotunlainen. Toimitiloilla on tärkeä osa yrityksen brändin viestinnässä, joten niiden merkitystä ei kannata vähätellä. Lue lisää aiemmasta postauksestani: Vastaavatko yrityksesi toimitilat brändiäsi?

Kuinka teillä on järjestetyt toimitilojen uudistusprojektit: omin voimin vai ulkoisen suunnittelijan avulla?

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Vastaavatko yrityksesi toimitilat brändiäsi?

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millainen olo sinulle tulee, kun astut tietynlaiseen tilaan? Värit, muodot, tuoksut, äänet ja muut aistien kautta kokemasi ärsykkeet luovat välittömästi, ja usein tiedostamatta, mielikuvia. Luotatko, epäröitkö, innostutko vai juoksetko karkuun? Yrityksen toimitilojen sisustusratkaisuilla on suuri merkitys – joskus ehkä jopa suurempi kuin osaamme ajatellakaan.

Yksinyrittäjälle voi hyvin riittää kotitoimisto tai työskentely kahvilassa, mutta kunnollisen toimitilan etsimistä on syytä harkita viimeistään asiakastapaamisten lisääntyessä ja mahdollisten työntekijöiden tai yhtiökumppaneiden astuessa mukaan kuvioihin. Isommissa yrityksissä on yleensä jonkinlaiset toimitilat, mutta niiden tilasuunnittelu ja sisustusratkaisut eivät aina saa ansaitsemaansa huomiota.

Toimitila tukee yrityksen brändiä

Toimitila on iso osa yrityksen imagoa ja mielikuvaa, jonka asiakas yrityksestä saa. On tärkeää luoda sellaiset toimitilat, jotka tukevat toivottua imagoa ja luovat positiivisia mielikuvia. Yrityskuvaan vaikuttavat toimitilojen sisustuksen lisäksi pihojen, kulkuväylien ja sisäänkäyntien siisteys. On tärkeä huolehtia, että yrityksen työntekijöillä on ajantasaiset ja toimivat työvälineet ja -varusteet, sillä myös niillä on osansa brändimielikuvassa. Kaikki visuaalinen viestii sekä tietoisesti että tiedostamatta yrityksestä, ja jokaisen osa-alueen tulisikin lunastaa omalta osaltaan brändilupaus. Tästä syystä meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:lla on toimitilojen suunnittelussa aina inspiraation lähteenä yrityksen brändi ja ilme.

Ideaalitilanne yritykselle muodostuu silloin, kun pääsemme suunnitteluun mukaan heti tilauudistuksen alussa. Näin voidaan ennakoida asioita, joita on jälkikäteen kallista ja työlästä lähteä muuttamaan. Osaamme huomioida mahdolliset sudenkuopat ja ehdottaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla tiloista saadaan koko potentiaali irti. Meidän ammattitaitoamme on yhdistää asiakkaan toiveet ja toimivat ratkaisut järkeväksi kokonaisuudeksi.

Visuaalisuus on todella tärkeä osa suunnittelua, mutta on hyvä pohtia sisustuksellisia ratkaisuja erityisesti käytännön kannalta. Alla muutamia pohtimisen arvoisia asioita:

  • Kuinka monta henkilöä tiloissa tulee työskentelemään?
  • Onko yrityksellä jotain työtehtäviä, jotka vaativat erityistä huomiota tilasuunnittelun kannalta?
  • Tarvitaanko neuvottelutiloja, hiljaisia tiloja, taukotiloja tai ideointitiloja?

Hyvällä tilasuunnittelulla toimitilan neliöt voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja välttyä epäkäytännöllisiltä valinnoilta.

Herättävätkö toimitilasi tunteita?

Voit herättää asiakkaassa positiivisen fiiliksen ja edistää kaupantekoa panostamalla toimitilojen tilasuunnitteluun, sisustusratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Kommunikaatio ja kanssakäyminen on helpompaa, kun asiakas kokee heti ovesta sisään astuttuaan olonsa mukavaksi ja tervetulleeksi.

Toimitilojen ilmeellä voidaan tehdä pienestä yrityksestä suuren oloinen ja vahvistaa mielikuvaa ammattitaidosta. Tämän arvo korostuu etenkin silloin, kun toimitaan kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Maailmalta tulleet vierailijat ovat nähneet monenlaista toimistoa – varmista, että omasi jättää positiivisen mielikuvan. Vastaavasti iso ja menestyvä yritys voi näyttää todellista osaamistasoaan heikommalta, jos toimitilat ovat ankeat. Kaikki on kiinni mielikuvista, joita ensikohtaaminen herättää.

Millä mallilla sinun yrityksesi tai työpaikkasi toimitilat ovat juuri nyt?

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Kuinka korona näkyy tulevaisuuden toimitiloissa?

DBHK - yritysten toimitilat

Korona laittoi kertaheitolla koko suomalaisen työkulttuurin uusiksi, kun etätöistä tuli yhdessä yössä uusi normaali. Kansalaiset ohjattiin kotiin työskentelemään, ja yritysten toimitilat tyhjenivät ennätysvauhtia. Tuntuu, että nyt tilanne alkaa hiljalleen tasoittua, kun ihmiset ovat alkaneet sopeutua poikkeustilan tuomiin muutoksiin arjessa. Itsekin olen pitänyt pitkälti hiljaiseloa, kun olen seurannut tilanteen kehittymistä ja pohtinut, mihin suuntaan tämä kaikki tulee vielä kääntymään.

Kriisitilanne on herättänyt paljon keskustelua siitä, kuinka yhtäkkiä tullut pakko etätyöskentelyyn ja sen myötä luodut uudet toimintamallit yrityksissä tulevat vaikuttamaan työntekoon tulevaisuudessa. Tuleeko etätyöstä pysyvä normaali vai palataanko koronan hellittäessä tuttuun tapaan takaisin toimistolle? Miten yritysten toimitilat suunnitellaan jatkossa?

Toimisto on tärkeä sosiaalinen yksikkö arjessa

Vaikka etätyö luo paljon mahdollisuuksia, en usko, että työkulttuuri muuttuu täysin verkkopohjaiseksi tai etätyöskentelyksi edes niillä aloilla, joilla se olisi teoriassa mahdollista. On nimittäin paljon ihmisiä, jotka pitävät siitä, että saavat tulla aamulla työpaikalle ja jättää työt toimistolle päivän päätteeksi. Monelle on tullut koronan myötä kotiähky, ja toiset kaipaavat kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, jota ei täysin voida etäyhteyksien kautta saavuttaa. Toimisto on siis paljon muutakin kuin tila tehdä töitä – se on tärkeä sosiaalinen yksikkö arjessa.

Itse tein ennen töitä kotona, mutta työn tehokkuus kasvoi huomattavasti, kun päätin hankkia erillisen toimitilan työskentelyä varten. Toimiston olemassaolo tuo rutiinia päivään, luo positiivisia mielikuvia brändistä ja antaa paremmin keskittymisrauhaa, kun huomio ei kiinnity pyykkivuoriin tai muihin kodin askareisiin. Toimistolla eivät myöskään ole viemässä huomiota muut perheenjäsenet, jotka ovat syystä tai toisesta kotona, kun itse pitäisi keskittyä työntekoon. Omalla kohdallani toimitila on auttanut vetämään selkeämmät rajat työn ja vapaa-ajan välille. Uskon, että samoja ajatuksia on yrittäjien lisäksi myös monella työntekijällä.

Etätyö luo mahdollisuuksia toimitilasuunnitteluun

Etätyöpalaverin taustan voi nykyään valita filttereistä, eikä todellisella työympäristöllä ole visuaalisesti niin väliä. Voisi siis kuvitella, että toimitilojen suunnittelun merkitys laskee, jos työt siirtyvät pitkälti verkkoon ja kotitoimistoihin. Tilanne on kuitenkin mielestäni täysin päinvastainen: kun ihminen saa valita, tekee hän työt todennäköisemmin tilassa, jossa on puitteet kohdillaan ja viihtyisä ilmapiiri. Toimitiloissa tullaankin todennäköisesti kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota mm. ergonomiaan, toimintojen tehostamiseen tilaratkaisujen avulla, akustiikkaan sekä yleiseen viihtyvyyteen.

Toimitilojen uudistuksessa huomaan usein, kuinka tärkeää monelle on se, että toimistolta löytyy oma henkilökohtainen työpiste. On selkeää, kun tietää, mihin suunnata työporukan yhteisen aamukahvihetken jälkeen, ja työt voi jättää valmiiksi odottamaan pöydälle seuraavaa päivää. Toisille voi olla tärkeää saada täysi keskittymisrauha omassa toimistossa, minkä vuoksi avokonttorit ja monitoimitilat koetaan jo ajatuksen tasolla haastavina.

Vaikka moni suosii perinteistä kiinteän työpisteen mallia, uskon toimitilojen menevän etätyöskentelyn yleistymisen myötä yhä enemmän monitoimitilojen suuntaan. Tällöin tiloissa korostuu kiinteiden työpisteiden sijaan tilan muunneltavuus eri työtoimia tukevaksi. Näin tilan neliöistä voidaan saada huomattavasti enemmän irti – etenkin silloin, kun mukaan ottaa asiaan perehtyneen ammattilaisen tueksi.

Asiakas on tärkeä osa suunnitteluprosessia

Meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:ssa asiakas on aina suunnittelutyön keskiössä. Meillä ei ole valmista muottia, jonka avulla yritysten toimitilat suunnitellaan, vaan pyrimme mahdollisimman hyvin kuuntelemaan ja käymään läpi asiakkaan tarpeet tilojen suhteen. Tilojen käyttötehokkuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta saadaan kohennettua huomattavasti paremmin, kun suunnittelutyön pohjana on aito asiakastarve. Nykyään luodaan työpisteiden oheen entistä enemmän erilaisia virkistys- ja ideointitiloja, neuvotteluhuoneita isommille ja pienemmille porukoille sekä mahdollisuuksia, joiden avulla työtä voidaan tehdä monitoimitilassa häiritsemättä muita.

On tärkeää, että yrityksessä luodaan toimivien sisustus- ja tilaratkaisujen lisäksi sisäiset pelisäännöt, kuinka tiloja käytetään, jotta henkilöstö voi hyvin ja pystyy tekemään työnsä tehokkaasti tilassa, jossa vaihtoehtoja työn tekemiseen on monia. Monelle muutokset työympäristössä voivat olla kuormittavia, eikä ole tavatonta, että onnistuneesta lopputuloksesta huolimatta kohdataan muutosvastarintaa. Tätä muutosvastarintaa voidaan helpottaa ottamalla henkilöstön mielipiteet huomioon jo suunnitteluprosessin aikana.

Useassa toimitilassa, jota olen ollut suunnittelemassa, on ollut asiakkaan puolelta mukana työryhmä, jonka kanssa on käyty läpi eri osapuolten mielipiteitä ja ideoita toimitilojen uudistuksen suhteen. Taitava suunnittelija osaa katsoa tilannetta kokonaisuutena, huomioiden monet mielipiteet ja valiten ratkaisut, jotka tukevat lopputavoitetta mahdollisimman tehokkaasti. Työryhmässä on kuitenkin tärkeää olla yksi henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen siitä, mihin suuntaan suunnitelmaa lähdetään viemään. Toinen vaihtoehto on tehdä äänestys työryhmän kesken. Muuten on vaarana, että projektin valmistuminen hidastuu, kun mielipiteistä lähdetään väittelemään työryhmän kesken, eikä kompromissia löydetä.

Ovatko toimistot tulevaisuudessa täysin verkossa vai pitääkö perinteinen toimistokulttuuri vielä pintansa? Mitäpä luulet, kuinka käy?

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


Read More

Kun lapsuuden unelma lähti lentoon

Viime vuosi sujui varsin vauhdikkaasti, ja yksi isoista projekteista sai juuri päätöksensä, kun ATRIUM BY HANNA K. valmistui tammikuun loppupuolella. Kyseessä oli siis meidän uusi kotimme, joka toteutettiin yhteistyöprojektina usean eri tahon kanssa. Tämä oli iso rutistus perheemme arjessa, kun mieheni teki pitkää päivää tontilla koko rakennusajan. Itse suunnittelin talon ratkaisuja sekä hoidin lapset ja kodin, jotta hän sai keskittyä työhönsä.

Tuo rutistus kannatti lopulta, sillä talo valmistui ennätysvauhtia. Näyttöpäivänä paikan päällä lopputulosta kävi ihastelemassa lähes 500 kävijää, mikä ylitti kaikki odotukseni. Kiitos kaikille, jotka pääsitte paikalle ja erityiskiitos mahtaville yhteistyökumppaneille, joita ilman tämäkään projekti ei olisi onnistunut! Voit lukea ATRIUM BY HANNA K:n projektista aiemmista blogipostauksista.

Samaan tahtiin, kuin talo kohosi tontilla, kasvoi yritykseni kovaa vauhtia omalla käyrällään. Viime syksynä päädyin siihen, että oli tehtävä isoja strategisia päätöksiä, mikäli halusin pitää firman toiminnan vielä omassa hallinnassa. Tuntui, että projekteja oli yhtäkkiä enemmän, kuin yksi ihminen ehti hoitaa. Koko yritykseni lähti käyntiin omasta pienestä lapsuuden unelmastani: halusin olla sisustussuunnittelija. En koskaan arvannut, mitä tuo unelma toisi tullessaan.

Yhteistyössä on voimaa

Yritykseni tekee sisustussuunnittelun lisäksi myös projektinjohtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä otetaan asiakkaan niin halutessa projektista ohjat ja ollaan mukana alusta loppuun varmistamassa, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Huomasit varmaan, että puhuin meillä. Yksi isoimmista päätöksistäni viime syksynä oli alkaa etsiä toimintaani mukaan taitavia ja tehokkaita yhteistyösuunnittelijoita, joille voisin delegoida osan projekteista. Näin syntyi DESIGN BY HANNA K. & CO.

Tulen esittelemään yhteistyösuunnittelijani myöhemmin sekä kotisivuilla että somessa, mutta voin jo nyt sanoa, että olen löytänyt aivan timanttisia tyyppejä ympärilleni. Tavoitteeni on löytää osaajia, joiden taustat ja taidot ovat sopivasti erilaisia. Näin voin tarjota jokaiselle töitä heidän vahvuusalueeltaan, taaten asiakkaillemme edelleen saman laadun ja täsmällisyyden, johon he ovat tähänkin saakka kanssani tottuneet. Yhteistyösuunnittelijoiden ansiosta toiminta laajentui myös tehokkaammin läpi Suomen eli palveluitamme voi hyödyntää nyt entistä helpommin kohteen sijainnista riippumatta.

Sisustussuunnittelijasta toimitusjohtajaksi

Mikä minun roolini nyt sitten on? En suinkaan katoa kuvioista, vaan päinvastoin: olen kaikissa projekteissa edelleen taustalla ja suunnittelijoideni tukena. Minusta on hassua, että vaikka olenkin teoriassa ollut yritykseni toimitusjohtaja koko sen olemassaolon ajan, korostuu tuo rooli nyt aivan uudenlaisella tavalla. Yhtäkkiä minulla on ympärilläni tiimi, jonka johtamisesta ja koordinoinnista vastaan. Keskitän energiani nyt entistä enemmän myös firman kehittämiseen, markkinointiin ja muuhun sellaiseen, joka varmistaa töitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa.

Vaikka muutokset tuovat aina elämään hieman lisäjännitystä, huomaan nauttivani bisneksestä aivan uudella tavalla. Arjessa ei ole kahta samanlaista päivää, mutta se on vain mahdollisuus. Minusta sanonta siitä, että parhaat jutut tapahtuvat silloin, kun vähän aluksi pelottaa, sopii mainiosti tähän. Joskus pitää uskaltaa hypätä, että huomaa lentävänsä. On mahtavaa huomata, kuinka oma unelma kasvaa ja kehittyy – hauska nähdä, mihin tässä lopulta vielä päädytään!

PS: Jotta tämä yrittäjän elämä ei vaikuttaisi vain ruusuilla tanssimiselta, kerrottakoon, että meillä on maattu puoli kevättä sairastuvalla milloin oksennustaudin, korvatulehduksen tai kuumeen takia sekä hoidettu tuli hännän alla viimeisiä muuttoon liittyviä asioita. Yksi täiepidemiakin tuli taisteltua kaiken muun ohella pois päiväjärjestyksestä. Ruuhkavuodet ovat saaneet nimensä aivan syystä! 😀

Read More

Laatoilla leikittelyä ja lämmintä tunnelmaa saunaan

*Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

Viimeisiä hetkiä viedään ennen ATRIUM BY HANNA K:n näyttöpäivää! Olen esitellyt blogissa kattavasti talon eri huoneiden suunnitelmia, materiaaleja ja toteutusta. Viimeiseksi olen säästänyt sauna- ja wc-tilat, joissa on osa koko projektin visuaalisesti näyttävimmistä ratkaisuista. Olemme halunneet luoda läpi talon hyvin ajattoman tyylin, sillä esimerkiksi keittiön, wc-tilojen ja kylpyhuoneen remontit ovat kalliita toteuttaa. Tyyliin saa helposti vaihtelua huonekaluilla, tekstiileillä ja piensisustuksella, kun pohjasävyt ovat neutraaleja ja sopivat näin yhteen monen sävymaailman kanssa.

Laatoilla leikittelyä läpi kodin

Neutraalit sävyt eivät tarkoita sitä, että tiloista tulisi tylsiä. Esimerkiksi laatoituksessa halusin lähteä leikittelemään värien sijaan muotojen kanssa. Laattojen sävy onkin lähes sama kaikissa talon laatoitetuissa tiloissa, mutta eri tiloista löytyy hyvin erilaisia muotoja aina näyttävistä isoista laatoista kalanruotokuvioon.

Pääasiassa laattamme ovat Atlas Concorden Dwell Pearl -mallistoa eri kokoisina. Osassa laatoitetuista tiloista on myös saman sarjan laattalistaa. Atlas Concorde on italialainen keramiikkapintojen huippuvalmistaja. Yrityksen mallistoista löytyy upeita ratkaisuja lattia- ja seinäpintojen laatoitukseen. Näitä laattoja saa tilattua Vaasan Puustellilta, jolta onnistuvat kätevästi esimerkiksi omiin sävyihin sopivat erikoiserät. Laattojen sävyt voidaan valita sopimaan mahdollisimman tarkasti valittujen kiintokalusteiden sävyihin, jolloin lopputuloksesta tulee erityisen viimeistelty. Halutessasi saat Puustellilta koko paketin aina suunnittelusta materiaaleihin ja asennukseen.

Isojen laattojen käyttö sisustuksessa yleistyy, mutta vaatii aina ammattilaisen toteuttamaan työn. Esimerkiksi märkätiloissa vaadittavat lattian kaadot onnistuvat isollakin laatalla, kun tietää, mitä tekee. Ammattilaisen tekemänä työ on turvallinen ja taatusti kestävä. Olen tehnyt pitkään yhteistyötä Donewell Teamin Hannu Koivuportaan kanssa. Hannu on ollut alalla jo vuosikausia ja on aina valmis toteuttamaan villeimmätkin laatoitusvisioni.

“Tykkään tarttua Hannan haasteisiin ja kokeilla uusia juttuja. Erikoisempien ratkaisujen miettiminen ja toteutus tuo mukavaa vaihtelua työhön. On myös mielenkiintoista nähdä, kuinka lopputulos muotoutuu ja kuinka lähelle alkuperäistä visiota päästään. Tässä todella näkee mahtavasti oman kädenjäljen!” – Hannu Koivuporras / Donewell Team

Lauteisiin rakennettiin hauska yksityiskohta kulmaan.

Erilaisia ratkaisuja sauna- ja suihkutiloissa

Valitsimme poikkeuksellisesti laatoituksen myös saunan seiniin, mikä vaikutti mm. kiukaan valintaan. Laatta imee itseensä puupintaa enemmän lämpöä, joten kiukaassa on oltava riittävästi tehoja. Valitsimme kiukaaksi Tulikivi Oy:n Kuura-kiukaan. Yksi syy juuri tämän kiukaan valintaan oli edellä mainittu lämmitystehon riittävyys.

Toinen tärkeä syy oli se, ettei Kuura-kiukaan pinta kuumene polttavan kuumaksi. Valmistajan mukaan se ei polta, vaikka pintaan koskisi kesken saunomisen. Tämä on lapsiperheessä erittäin hyvä turvallisuuden kannalta. Sisustajan näkökulmasta ominaisuus mahdollistaa puolestaan pienet suojaetäisyydet eli kiuas voidaan sijoittaa turvallisesti lähelle lauteita tai jopa alalauteen läpi, kuten meillä. Kiukaassa on iso kivitila, jossa on lämpöanturi, jonka avulla löylyjä voi säätää juuri itselle sopivaksi.

Saunassa on Tulikivi Oy:n kaunis Kuura-kiuas. Lauteet ovat lämpöhaapaa, ja pesutilassa nähdään paljon lasipintoja.

Visuaalisesti Kuura-kiuas on minusta todella kaunis. Muotoilu on pelkistetty, mutta hyvin sulavalinjainen ja sopii monenlaiseen saunaan. Kiukaaseen kuuluu visuaalisesti tyylikäs lasipintainen ohjausyksikkö. Saunan lauteet rakennettiin lämpöhaavasta, joka tuo tilaan pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Pesuaineet saadaan katseilta piiloon tilan takaseinälle kätevien seinäkkeiden avulla. Seinäkkeisiin kiinnitetään sirot lasihyllyt, joissa saippuoiden, shampoopullojen ja muiden arjen pakollisten purnukoiden säilytys onnistuu siististi.

Sauna- ja pesutilassa nähdään RTV:n Vihanti-malliston kauniit lasiseinät, jotka tuovat tilaan avaruutta. Tontilla aina sattuu ja tapahtuu, ja saimmekin ihan viime metreillä kokea pienen takapakin, kun yksi pesutilan lasiseinistä oli kasannut itseensä jännitettä ja pamahti palasiksi, kun sitä nostettiin paikoilleen. Onneksi uuden lasin tilaus sujui mutkattomasti, ja eikös sitä sanota, että lasinsirut tuovat onnea? 😉

Arjen luksusta tuovat suoraan katosta ja seinästä tulevat hanat ja suihkut. Shampoot saadaan kätevästi piiloon kapeiden seinäkkeiden taakse.

Näyttävä WC vangitsee katseen

Vaikka väliotsikko kuulostaa ehkä hieman hassulta, on yksi uuden kotimme ehkäpä näyttävimmistä tiloista päävessamme. Tässä tilassa on tavallista korkeampi huonekorkeus, mikä tekee siitä visuaalisesti hyvin näyttävän jo sellaisenaan. Halusin korostaa tätä visuaalisuutta mm. peileillä, jotka lisäävät entisestään tilantuntua. Pohjanmaan SA Sähkö asensi peileihin LED-valonauhat, jotka tuovat vessaan ripauksen luksustunnelmaa. Katto ja osa seinistä on lämpöhaapapaneelia, jota näkyy myös muissa kodin tiloissa tuomassa pehmeyttä ja lämpöä.

Vessan allas on mittatilaustyönä tehty betoniallas, jonka toteutuksesta on vastannut Valukivi. Altaan jalka on puolestaan Fabriken Vasklotilta ja kiintokaluste Puustellilta. Esittelin jo aiemmin suoraan seinästä tulevat hanat, jotka ovat Deko24.fi:n valikoimaa. Saman sarjan hanoja ja suihku nähdään kylphuoneessa, jossa suihku tulee suoraan katosta. Nämä tuovat mukavan modernia tunnelmaa ja tyylikkäitä yksityiskohtia märkätiloihin.

Tontilla ollaan jo loppusiivouksen kimpussa, sillä näyttöpäivä on jo tällä viikolla. Tervetuloa tutustumaan paikan päälle ATRIUM BY HANNA K:n ratkaisuihin sunnuntaina 26.1.2020 klo 12-17!

Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

Read More

Arjen käytännöllisyyttä kaihtimilla ja tunnelmaa tekstiileillä

*Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

ATRIUM BY HANNA K. on täynnä isoja ikkunapintoja, minkä vuoksi halusimme varmistua, että kodin sisätilat saadaan suojattua mahdollisimman tehokkaasti auringolta ja sen tuomalta lämmöltä. Tämä säästää arjen kuluissa, kun talon viilentämiseen ei tarvitse käyttää niin paljon sähköä. Aurinkosuojaus auttaa myös vähentämään ikkunoiden läpi tulevan auringon häiritsevää häikäisyä.

Aurinkosuojaa kaihtimien avulla

Meillä ei itsellä ollut juurikaan tietoa sisätilojen aurinkosuojauksesta, joten käännyimme tässäkin alan ammattilaisen puoleen. Vaasan Suojaverho Oy on vaasalainen aurinkosuojausalan yritys, jonka henkilökunnalla on yli 40 vuoden kokemus alasta. Tuotevalikoima on hyvin laaja aina markiiseista rullaverhoihin ja säleverhoista liikuntasalien jakoseiniin. Suosittelen kysymään tarkemmin valikoimasta, sillä heiltä löytyy verhot ja kaihtimet todella moneen tarkoitukseen.

Saimme hyvin kattavan ja asiantuntevan kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia markkinoilta löytyy auringolta suojaaviin kaihtimiin. Usein kaihtimissa käytetään alumiinitaustaisia kankaita, sillä se on paras kangaslaatu auringonsäteilyn kääntämiseen takaisin ulospäin. Meidän taloomme valituissa ikkunoissa on kuitenkin sen verran kehittynyt lämpösuojaus, ettei ero alumiinitaustaisen ja tavallisen screen-kankaan välillä ole suuri. Tämä osoittautui selkeäksi rahansäästöksi, sillä alumiinitaustainen kaihdinkokonaisuus olisi tullut meille huomattavasti kalliimmaksi. Valintaan vaikutti myös kaihdinten väri, sillä valkoinen väri ei ime itseensä yhtä paljon lämpöä tummaan verrattuna, jolloin alumiinitaustan tarve vähenee.

Meidän tarpeisiin sopivat kaihtimiet löytyivät Artic Kaihdin Oy:n valikoimasta. Kankaaksi valikoitui Artic Focus, jonka tiheysluokitus on 3%. Kankaasta näkee hyvin läpi, vaikka kaihdin olisi alhaalla, peittäen ikkunan kokonaan. Tämä oli meille tärkeää, sillä emme tahdo viettää koko kesää suljettujen verhojen takana, vaan nimenomaan estää auringon tuottaman lämmön siirtymisen sisätiloihin. Focus-kangas on PVC-pinnoitettu, mikä tekee sen puhtaanapidosta helppoa, sillä kangas ei ime itseensä likaa. Tällaisia kaihtimia suositaan sisätilojen lisäksi myös lasitetuilla parvekkeilla, joiden lämpenemistä halutaan rajoittaa kesäkuukausina.

Uuteen kotiimme tulee Schneider Electricin KNX-älyjärjestelmä, kuten jo aiemmin kerroin. Halusimme yhdistää myös kaihtimet mukaan tähän järjestelmään, jotta pystymme ohjaamaan niitä helposti samasta paikasta, kuin muitakin kodin isompia sähkölaitteita. Tämä piti huomioida jo rakennusvaiheen alkupuolella sähkösuunnittelussa. Toiveeni oli, että saisimme myös kaihdinten osalta sähköjohtoja mahdollisimman hyvin piiloon katseilta, missä onnistuttiin erinomaisesti.

ATRIUM BY HANNA K:ssa on valkoiset KNX-älyjärjestelmään kytketyt kaihtimet.

Tekstiileillä tunnelmaa ja muunneltavuutta

Tekstiilit ovat yksi tunnelmaa luova sisustustekijä missä tahansa tilassa. Värit, pintamateriaali, muodot ja muut tekstiilien elementit tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia sisustajalle! Tekstiileillä saa hetkessä muutettua tilan ilmettä, mikä on kiva silloin, kun tilaan on muuten valittu neutraaleja sävyjä. Materiaalin valinta vaikuttaa myös kestävyyteen, mikä on etenkin lapsiperheessä olennaisessa roolissa arjen keskellä.

Teen työssäni paljon yhteistyötä paikallisen ompelimo-verhoomo Willa Wasan kanssa. Verhoomon yrittäjä Tea on ollut alalla isänsä jalanjäljissä jo 3-vuotiaasta saakka, ja voinkin luvata, että tämä nainen löytää sopivat ratkaisut minkä tahansa tilan tekstiileihin. Willa Wasassa tehdään ompelimo- ja verhoomotöitä aina kalusteveroilusta koristetyynyihin ja verhoista veneisiin.

Meidän uuteen kotiimme tulee Willa Wasalta verhoja, koristetyynyjä, lattiatyynyjä ja laudeliinaa. On mukava jutella ammattilaisen kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja miettiä, mitkä sopisivat yhteen työn alla olevan kohteen tyyliin ja tarpeisiin. Materiaalivalinnat vaikuttavat nimittäin silmänilon lisäksi esimerkiksi puhtaanapitoon, käyttömukavuuteen ja kestävyyteen. Tämä on tärkeää sekä koti- että yrityskohteissa.

En voi kuin suositella näitä kahta verho- ja kaihdinalan ammattilaista! Verhojen ja kaihdinten valinnassa vaikuttaa niin moni muukin tekijä, kuin pelkkä väri, kuosi tai visuaalinen ilme. Nykyajan kankaissa ja materiaaleissa on nimittäin paljon teknisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat arkea helpottavia ratkaisuja. Ammattilainen osaa sopivan materiaalin lisäksi auttaa valitsemaan kustannustehokkaimman ratkaisun.

ATRIUM BY HANNA K. avaa ovensa sunnuntaina 26.1. klo 12-17, kun vietämme näyttöpäivää. Tule katsomaan, miltä lopputulos näyttää ja kuinka älyjärjestelmään kytketyt kaihtimet toimivat käytännössä!

Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

Read More

Sisustusesineet ja tekstiilit viimeistelevät kodin ilmeen

*Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

ATRIUM BY HANNA K:n työmaalla kohoaa kovaa vauhtia keittiö, seinät ovat saaneet kauniit maalipinnat ja homma etenee kevyesti sanottuna vauhdilla. Tällä sisustusalan yrittäjällä on nyt niin monta rautaa tulessa, että välillä vähän hirvittää kuinka nopeasti talo valmistuu – pian pitäisi olla jo kaikki pienetkin yksityiskohdat lyötynä lukkoon. Lisäksi jostain täytyy etsiä aikaa miettiä rakentamiseen liittyvien päätösten lisäksi myös sisustusesineisiin ja tekstiileihin liittyvät valinnat kuntoon. Miten se aina meneekin niin, että elämässä kaikki kasaantuu kerralla päällekkäin? 😀 En silti valita – on ihanaa, kun saa tehdä päivittäin sellaisia asioita, joista nauttii!

Silmiä hivelevä sisustusliike

Sisustusesineiden valintaan sain tovi sitten uutta inspiraatiota, kun Vaasaan avattiin uusi sisustusliike: Mijohome. Tässä liikkeessä erityistä on se, että valikoimassa on paljon tuotteita, joita ei löydy ketjuliikkeistä. Moni tuotteista on kotimaista käsityötä ja osa jopa uniikkikappaleita. Valikoimasta löytyy paljon luonnonmukaisia tuotteita ja erityisesti skandinaaviseen sisustustyyliin sopivia vaihtoehtoja. Mijohome järjestää ajoittain myös työpajoja, viimeisimpänä Kukkastudio UnelMian kanssa toteutettu kranssityöpaja.

Mijohomen liikkeessä on ihanan rento ja kotoisa fiilis. Tämä on sellainen liike, jonne voi mennä ihan vain fiilistelemään visuaalisesti kauniita tuotteita ja nauttimaan rauhoittavasta tunteesta kiireisen arjen keskellä. Mijohomen kivijalkaliike sijaitsee Palosaarella (Palosaarentie 23-25), mutta yritykseltä löytyy verkkokauppa, jonka kautta tuotteet löytävät perille ympäri Suomen. Kannattaa suunnata Mijohomeen, jos etsii kotiin jotain erottuvaa tai haluat antaa estetiikasta nauttivalle lahjaksi jotain erityistä. Minusta on mahtavaa tukea paikallista pienyrittäjyyttä – etenkin, kun Mijohomen valikoimassa on paljon sellaisia tuotteita, jotka miellyttävät omaa silmää.

Tunnelmaa ja tekstiilejä uuteen kotiin

Olen halunnut tehdä ATRIUM BY HANNA K:sta meille kodin sanan todellisessa merkityksessä. Haluan meidän kodista paikan, jossa voi aidosti hengähtää ja heittää huolet hetkeksi harteilta. Siksi haluan panostaa harmonisten sävyjen ja arkea helpottavien ratkaisujen lisäksi tunnelmaa luoviin sisustusesineisiin. Uuteen kotiimme tulee Mijohomen valikoimista mm. seuraavia tuotteita:

KYNTTILÄTELINE (Storefactory): Tämä kaunis seinälle asennettava metallinen kynttiläteline tulee meillä eteisen käytävälle.
VOHVELIPYYHKEET (The Organic Company): Käsipyyhkeiksi valitsin meille ihanat vohvelipyyhkeet, joiden sävyksi valikoitui muta. Nimestään huolimatta tämä sävy on todella kaunis, kuten kuvasta näkyy!
KYNTTILÄKULHO (Storefactory): Tämä on ehkäpä yksi lemppareistani Mijohomen valikoimissa. Kynttiläkulho on kaunis sellaisenaan, mutta sitä voi myös tuunata esimerkiksi vuodenaikaan tai tiettyyn teemaan sopivaksi. Kulhoon voi laittaa vaikkapa pientä tarjottavaa, havuja, käpyjä, kukkia – vaihtoehtoja on loputtomasti!
SEINÄMALJAKOT (Storefactory): Näitä kauniita lasisia seinämaljakoita saa kahdessa koossa. En ole vielä päättänyt, mihin nämä maljakot kodissamme tulevat, mutta ne ovat ehdottomasti osa sisustusta.

Näiden jo päätettyjen lisäksi pohdinnassa ovat lisäksi Storefactoryn yksinkertaisen klassinen keltainen lasimaljakko, juutista valmistettu Dixie-kynnysmatto sekä Boel & Janin kaunis koristetyyny.

Inspiraatiota joulun sisustukseen

Tänä vuonna en aio panostaa kotona sen kummemmin joulun koristeluihin, sillä tulemme olemaan siinä vaiheessa jo pitkälti muuttolaatikoiden ympäröimänä. Ensi vuodelle aion kuitenkin hankkia ehdottomasti Riike Designin tunnelmallisia ja tyylikkäitä paperisia joulutähtiä.

Mijohomen valikoimasta löytyy muutenkin paljon tuotteita, joilla saa luotua joulun tunnelmaa. Aidonnäköiset havunoksat sopivat hyvin koristeeksi mm. silloin, kun kotiin ei voi allergian takia ottaa aitoja luonnonkasveja. Söpö lahjavinkki on kauniisti paketoitu appelsiinin ja mausteneilikan makuinen, luonnonmukainen Klintan huulirasva. Kaikki Mijohomen joulutuotteet löydät täältä.

Arjen luksusta sisustamisen ohessa

Haluan jakaa teille yhden vinkin, joka ei varsinaisesti liity sisustamiseen, mutta kotiin ja viihtyvyyteen kuitenkin. Ostin Mijohomessa käydessäni nimittäin kokeiluun pyykkietikkaa. Olen tähän saakka pessyt pyykit pitkälti hajuttomalla pesuaineella, mutta miettinyt jo pitkään, että haluaisin kokeilla jotain kevyttä tuoksua raikastamaan pyykkiä. Valitsin kokeiluun Theone-sarjan Morning mist -pyykkietikan, joka osoittautui aivan ihanaksi! Pyykkietikka ei nimestään huolimatta tuoksu lainkaan etikalta, vaan antaa raikkaan ja puhtaan, mutta riittävän kevyen tuoksun vaatteisiin. Mijohomessa on myös laaja valikoima luonnonkosmetiikkaa.

Vielä on paljon valintoja tehtävänä ennen ATRIUM BY HANNA K:n näyttöä, joka on muuten 26.1.2020, jos edellinen postaus jäi huomaamatta. Ainakin keittiön tuolit, matot ja monen monta piensisustukseen liittyvää valintaa odottaa vielä lopullista päätöstä. Onko teillä hyviä ideoita tai ehdotuksia siitä, millaiset sisustusesineet sopisivat meille Mijohomen valikoimasta tai muuten?

Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

Read More
KIRJOITTAJA: Hanna K.
Sisustussuunnittelu projektinjohto

Haaveilin sisustussuunnittelijan urasta pienestä pitäen, ja kuulemani mukaan olin jo kaksivuotiaana vasara kädessä lapsuudenkotini rakennustyömaalla. Työelämä vei aikuisena viestinnän ja markkinoinnin pariin, kunnes äitiyslomani aikana ajatus unelman toteuttamisesta kypsyi.

Ryhdyin rohkeasti tuumasta toimeen: kaikki lähti liikkeelle juuri tästä blogista, jota nyt luet! Aloitin pienestä, mutta huomasin pian, että kysyntää palveluilleni löytyi ja perustin osakeyhtiön.

Blogista voit lukea ajatuksiani sisustamisesta, yrittäjyydestä ja muista työhöni liittyvistä aihepiireistä!

TILAA BLOGI SÄHKÖPOSTIIN

Luodaan yhdessä yrityksesi näköiset toimitilat! Lue lisää >>

Tutustu valmistuneisiin kohteisiimme! Lue lisää >>

Meiltä löytyy vankka projektinjohdon osaaminen! Lue lisää >>