Entistäkin selkeämmät suunnittelupalvelut

Tänä vuonna olen panostanut erityisen paljon DESIGN BY HANNA K. & CO:n kehitystyöhön. Tähän liittyi vahvasti myös projekti, jossa paketoimme yritysten toimitilojen suunnittelupalvelut kolmeen selkeään vaihtoehtoon. Tuotteistettujen pakettien idea on auttaa asiakkaita hahmottamaan paremmin, millaisia suunnittelumahdollisuuksia meillä on DESIGN BY HANNA K. & CO:ssa tarjolla sekä minkälaisessa hintaluokassa ne liikkuvat.

Pakettien sisällöt on suunniteltu vastaamaan yleisimpiä yritysten toimitilauudistusten tarpeita. Olemme suunnitelleet paketit niin, että muutosten määrä ja projektin laajuus kasvaa asteittain. Näin toimitilauudistuksen voi aloittaa pienelläkin panostuksella ja laajentaa sitten pala palalta fiksusti suurempaan kokonaisuuteen. Usein uudistus lähteekin jostakin pienemmästä osasta toimitilaa, mutta laajenee sitten suuremmaksi, kun suunnittelijan mukanaolon hyödyt huomataan.

Lue myös: https://designbyhannak.fi/miksi-ottaa-toimitilauudistukseen-mukaan-suunnittelija/

Kolme suunnittelukokonaisuutta yrityksille

Yksi tavoitteemme palveluiden tuotteistamisessa oli tehdä työstämme asiakkaille selkeämpää. Sisustus- ja toimitilasuunnittelu on melko abstrakti käsite, ellei asia ole entuudestaan tuttu. Mielikuva saattaa olla, että tulemme suunnittelijoina tilaan asettelemaan tauluja, kukkia tai verhoja, vaikka toimitilojen suunnittelutyö on huomattavasti laajempi ammattialue. Me pidämme huolen, että suunnitelmissa on huomioitu tyylin ja brändi-ilmeen lisäksi mm. akustiikka, ergonomia, valaistus sekä tietotekniikan tarpeet.

Palvelupakettien avulla tahdomme tuoda palveluihimme asiakkaiden kannalta lisää konkretiaa. Nyt paketeista välittyy selkeästi, millaisia asioita kussakin kokonaisuudessa työstetään. Alla näet lyhyet esittelyt palveluista – tarkemmin käymme pakettien sisällöt läpi, kun tiedämme tilan, jota yritys tahtoo lähteä työstämään. Näin voimme kertoa konkreettisesti, mitä paketti sisältää juuri kyseisen tilan kannalta.

VIIHTYISÄ JA BRÄNDIN NÄKÖINEN TOIMISTO alk. 1 690€ (alv. 0%)

Löydetään tilojen sisustukseen punainen lanka, jolla tilat saadaan brändin näköiseksi ja viihtyisäksi. Uudistukset painottuvat yksinkertaisella tavalla toteutettaviin muutoksiin, kuten pintojen maalaamiseen, vanhojen ja uusien kalusteiden yhdistämiseen sekä sisustuksen punaista lankaa tukeviin sisustuselementteihin. Tällä palvelulla saat yksinkertaisilla muutoksilla toimistosta viihtyisän ja yrityksen näköisen. Voit valita, haluatko tehdä muutokset itse, vai tilaatko meidät toteuttamaan muutokset.

HARMONINEN JA TEHOKAS TYÖTILA alk. 4 590€ (alv 0%)

Panostetaan työpisteiden ja työtilan kokonaistoimivuuteen ja viihtyvyyteen. Uudistuksessa keskitytään koko työtilan tai toimiston toimivuuden parantamiseen mm. äänimaailman, valaistuksen ja työpisteiden sijoittelun suunnittelulla. Lisäksi suunnittelussa kiinnitetään huomiota viihtyvyyteen tekemällä yrityksen ilmettä tukevia väri- ja tekstiilivalintoja. Tämä palvelu sopii yritykselle, joka haluaa parantaa työntekijöiden keskittymismahdollisuuksia ja luoda samalla tilaan yrityksen näköisen, yhtenäisen ilmeen. Myös tämä palvelu voidaan toteuttaa siten, että teemme vain suunnittelun ja yritys hoitaa toteutuksen itse tai voimme hoitaa projektin valmiiksi avaimet käteen.

TILAKONSEPTI – TÄYSIN UUDISTETUT TILAT (hinta projektin laajuuden mukaan)

Kokonaismuutoksessa lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä ja suunnitellaan tiloihin uusi konsepti. Tällöin yrityksellä on joko uusi tai vanha tila, josta halutaan rakentaa täysin yrityksen toiveiden mukaiset toimitilat. Suunnitelma sisältää tilasuunnittelun, jossa otetaan kantaa toimintojen sijoitteluun ja siirtämiseen, seinärakenteiden siirtoon, pintamateriaalisuunnitteluun lattiasta kattoon, kokonaisvaltaiseen irtokaluste- ja tekstiilisuunnitteluun sekä akustiikka- ja valaistusuunnitteluun. Suunnitelmiin tehdään myös piensisustus ja yksityiskohtasuunnittelu. Suunnittelu sopii yritykselle, joka haluaa panostaa vahvasti omaan yritysilmeeseen, työtilojen tehokkuuteen ja viihtyvyyteen.

Teemme myös yksittäisten tilojen suunnittelua

Joskus yrityksellä on tarve ehostaa tai kunnostaa vain yksittäistä tilaa toimistolla. Tällaisia ovat usein neuvottelutilat, sisäänkäynnit, taukohuoneet keittiöineen sekä edustustilat. Monessa yrityksessä toimitiloja sisustetaan pala kerrallaan: ostetaan uusia kalusteita sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Tästä syntyy ajan myötä usein sekava kokonaisuus. Tilojen väri-, akustiikka tai valaistussuunnittelu unohtuvat, kun muut työt painavat päälle. Sisustaminen ei monesti ole oikein kenenkään vastuulla eikä suunnitteluun ole aikaa, innostusta tai osaamista.

Etenkin silloin, kun kyseessä on edustamiseen käytetty tila, on tärkeää, että se on yrityksen ilmeen näköinen ja laadukkaasti sisustettu. Henkilökunnan tiloissa korostuu viihtyisyys ja toiminnallisuus, sillä hyvin tehty toimiston tilasuunnittelu parantaa työssä viihtymistä ja työtehokkuutta. Esimerkiksi neuvotteluhuoneen suunnittelussa keskitytään neljään pääasiaan: yhteyksiin, akustiikkaan, valaistukseen ja viihtyisään, yrityksen näköiseen ilmeeseen. Suunnittelussa varmistetaan, että sähkö-, netti- ja av-liitännät toimivat ja mikrofonit ja äänentoisto pelaavat. Tarvittaessa näihin tehdään muutossuunnitelma. Akustiikka ja valaistuvat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten miellyttäväksi ja helpoksi työn tekeminen koetaan. Pinnistely näkemisen ja kuulemisen suhteen aiheuttavat ärtymystä. Siksi akustiikan ja valaistuksen tarkistus ja suunnittelu ovat tärkeä osa neuvotteluhuoneen suunnittelua. Viihtyvyyteen vaikutetaan myös suunnittelemalla väritys ja yksityiskohdat tukemaan yrityksen brändiä.

Mitä olet mieltä uusista palvelupaketeista yrityksille? Nyt kannattaa muuten hyödyntää tilaisuus, jos olet miettinyt yrityksen toimitilojen uudistusta. Tarjoamme nimittäin lokakuun ajan maksuttoman konsultointikäynnin yritysten toimitiloihin!

Varaa maksuton konsultointikäynti: hanna@designbyhannak.fi / 050 533 9851

Lue tarkemmin palveluista yrityksille: https://designbyhannak.fi/yrityksille/

Read More

Kannattaako toimitilauudistukseen lähteä omin voimin?

Saan ajoittain yhteydenottoja yrityksistä, joissa toimitilauudistus on aloitettu omin voimin, mutta matkalla on ilmaantunut monenlaisia haasteita. Tällöin apu on tarpeen, jotta projekti saadaan vietyä loppuun. Toisinaan tilauudistus on puolestaan kiristänyt työilmapiiriä sen verran, että on todettu työyhteisön ulkopuolisen tekijän olevan parempi henkilö hoitamaan projekti loppuun.

Kyllä se kuuluisa ”joku” hoitaa

Työpaikalla on harvoin henkilöä, jonka ainoa työ on keskittyä toimitilauudistuksen suunnitteluun ja koordinointiin. Tämä työ lankeaakin lähes aina jollekin työntekijälle tai tiimille kaikkien muiden päivittäisten työtehtävien päälle. Prioriteetti ja keskittymiskyky on mahdoton pitää täysin toimitilauudistuksessa, kun muut arjen työtehtävät painavat päälle. Kiire ja keskittymiskyvyn puute hidastavat projektia, kiristävät pinnaa ja huonoimmassa tapauksessa jokin projektin osa-alue menee pieleen.

Pahimmassa tapauksessa käy niin, että työn saa tehdäkseen se kuuluisa ”joku”, eikä homma etene lainkaan. Joskus taas tiimin sisällä tulee epäselvyyttä siitä, kenen vastuulla mikäkin osa-alue on. Suunnitteluprojekteissa on mielestäni tärkeää olla aina vastuuhenkilö, joka tekee lopulliset päätökset asioista – olipa kyseessä sitten yrityksessä sisäisesti toteutettu uudistus tai ulkopuolisen suunnittelijan kanssa tehty projekti. Näin mielipiteistä ei jäädä väittelemään liian pitkäksi aikaa, vaan päästään asioissa paremmin eteenpäin. Tällöin projektissa on myös aina eteenpäin vievä voima ja koko ajan kartalla oleva henkilö, joka varmistaa, ettei uudistus jää turhaan roikkumaan.

Sisäinen suunnittelija voi saada kuraa niskaan

Toisinaan työilmapiiri ja työpaikan sisäinen dynamiikka voivat vaikuttaa siihen, ettei yrityksen sisäinen suunnittelija saa pelkkää kiitosta osakseen. Vaikka projekti olisi kokonaisuudessaan onnistunut hyvin, kääntyvät kahvipöytäkeskustelut helposti toisen tekemien sisustusvalintojen arvosteluun. Mielipiteitä on yhtä monta kuin ihmistä, eikä makuasioista pitäisi kiistellä, mutta näin usein kuitenkin tapahtuu. Kollegoiden antama kritiikki voi tuntua tavallista kurjemmalta, kun on yrittänyt parhaansa projektissa – etenkin silloin, jos toimitilan suunnittelu on tehty lisäprojektina muiden työtehtävien päälle. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä kitkaa työyhteisössä.

Ulkopuolisena suunnittelijana en ole osa yrityksen päivittäistä dynamiikkaa, mikä on uudistuksen keskellä positiivinen asia. Me otamme suunnittelijoina mielellään henkilöstön palautteen vastaan, myös ne negatiivisemmat näkökannat. Pystyn näkemään eri näkökannat puolueettomammin sekä tekemään ratkaisut, jotka palvelevat lopputulosta ilman, että ihmisten väliset ristiriidat tai erimielisyydet tulevat projektin tielle. Suunnittelijana tarvitsen toisinaan myös taitoa auttaa ihmisiä ratkaisemaan ristiriitoja, jotta voimme yhdessä löytää kaikkia miellyttävän ratkaisun tai kompromissin. Ulkopuolisena suunnittelijana projekti saa myös kaiken tarvitsemansa huomion, eikä jää kiireessä muiden töiden jalkoihin.

Suunnittelija maksaa itsensä nopeasti takaisin

Monesti ulkopuolisen suunnittelijan pois jättäminen on taloudellinen päätös, sillä koetaan, että suunnittelija nostaa turhaan projektin budjettia. Tässä piilee yksi toimitilasuunnittelun suurimmista sudenkuopista. Vaikka me suunnittelijoina veloitamme toki palkkion, osaamme luoda ratkaisuja, jotka säästävät pitkällä tähtäimellä rahaa. Tiedämme myös toimitilauudistuksen ongelmakohdat sekä osaamme oman kokemuksen ja asiantuntijuutemme avulla välttää ylimääräisiä kuluja.

Työni kautta syntyneet verkostot auttavat löytämään laadukkaat ja kestävät ratkaisut, jotka ovat samalla tyylikkäät ja yrityksen ilmeen mukaiset. Meillä on tietotaitoa ja verkostoja mm. akustiikkaan, valaistukseen, materiaaleihin, mitoituksiin ja muihin onnistuneen toimitilauudistuksen kannalta olennaisiin osa-alueisiin. Projektiin kuluu huomattava määrä aikaa, jos toimitilasuunnittelijaksi määrätty yrityksen työntekijä lähtee selvittämään ja opettelemaan näitä kaikkia alusta. Suunnittelijan avulla voidaan välttyä kalliilta hutiostoksilta sekä varmistaa, ettei huonekaluja ja materiaaleja tarvitse olla uusimassa puolen vuoden päästä.

Toimitilauudistusta pohtiessa on hyvä istua alas ja listata ulkopuolisen suunnittelijan plussat ja miinukset. Usein panostus suunnittelijaan nimittäin kannattaa niin taloudellisesti kuin työhyvinvoinninkin kannalta. Nyt kannattaa hyödyntää tilaisuus, jos olette pohtineet yrityksessänne toimitilauudistusta. Lokakuussa DESIGN BY HANNA K. & CO:n alkukartoitus ei nimittäin maksa yritysasiakkaille mitään, mutta voi säästää pitkällä tähtäimellä isosti!

VARAA LOKAKUULLE ILMAINEN KONSULTOINTIKÄYNTI YRITYKSESI TOIMITILOIHIN: hanna@designbyhannak.fi / 050 533 9851

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


  Read More

  Media

  KIRJOITTAJA: Hanna K.
  Sisustussuunnittelu projektinjohto

  Haaveilin sisustussuunnittelijan urasta pienestä pitäen, ja kuulemani mukaan olin jo kaksivuotiaana vasara kädessä lapsuudenkotini rakennustyömaalla. Työelämä vei aikuisena viestinnän ja markkinoinnin pariin, kunnes äitiyslomani aikana ajatus unelman toteuttamisesta kypsyi.

  Ryhdyin rohkeasti tuumasta toimeen: kaikki lähti liikkeelle juuri tästä blogista, jota nyt luet! Aloitin pienestä, mutta huomasin pian, että kysyntää palveluilleni löytyi ja perustin osakeyhtiön.

  Blogista voit lukea ajatuksiani sisustamisesta, yrittäjyydestä ja muista työhöni liittyvistä aihepiireistä!

  Luodaan yhdessä yrityksesi näköiset toimitilat! Lue lisää >>

  Tutustu valmistuneisiin kohteisiimme! Lue lisää >>

  Meiltä löytyy vankka projektinjohdon osaaminen! Lue lisää >>