Palvelumuotoilu

Käyttäjä- ja brändikeskeinen lähestymistapa toimitilauudistukseen

Työskentely sekä työympäristöt ovat kokeneet suuria muutoksia viime vuosien aikana. Uudet työskentelytavat, kuten etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, ja työtilojen on tänä päivänä taivuttava joustavasti useampaan käyttöön. Yrityksen toimitilat eivät ole enää vain paikkoja, joihin saavutaan työskentelemään. Sen sijaan oikein suunniteltu työympäristö

 • palvelee etätyötä sekä toimistolla työskentelyä fyysisten ja teknisten ratkaisujen kautta.
 • tarjoaa tekijöilleen houkuttelevat ja toimivat työskentelypuitteet.
 • tukee työssä viihtymistä sekä sosiaalista kanssakäymistä.
 • parantaa positiivista ilmapiiriä sekä tuottavuutta.
 • viestii yrityksen organisaatiokulttuurista sekä brändin arvoista.

DESIGN BY HANNA K & CO on erikoistunut juuri brändi- ja työntekijäkeskeisiin toimitilaratkaisuihin, joita kartoitamme palvelumuotoilun keinoin, sillä tiedämme, että ajantasainen, yrityksen brändin mukainen toimistotila toimii myös yrityksen käyntikorttina työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Palvelumuotoilu on vahva työkalu myös asiakaskokemuksen näkökulmasta, sillä ajatuksella suunnitellut asiakastilat vahvistavat asiakkaiden brändimielikuvia sekä yrityksen kilpailukykyä.

Palvelumuotoilu on osa toimitilasuunnittelun prosessia. Sen keinoin pääsemme pureutumaan syvälle brändin ytimeen. Palvelumuotoilun työkalut voivat olla erilaisia kartoituksia, kyselyitä ja työpajoja, joiden kautta koko organisaatio pääsee osallistumaan toimitilojen muutosprosessin tärkeimpiin elementteihin.

Palvelumuotoilussa otamme huomioon muun muassa

 • toimitilan nykyisen tilanteen
 • olemassa olevat jo toimivat ratkaisut
 • toimitilan käyttäjien muutostoiveet sekä ajatukset
 • henkilöstön työskentelytavat
 • brändin arvot sekä visuaalisen ilmeen
 • asiakaskokemuksen näkökulmat
 • yrityksen yhteistyökumppanit
 • tekniset ratkaisut

Tiloja ei aina tarvitse rakentaa kokonaan uusiksi, mutta yrityksen toimitiloihin on silti syytä suhtautua liiketoimintaa palvelevana kokonaisuutena. DESIGN BY HANNA K & CO:n avulla prosessi selkeytyy huomattavasti. Toteutamme asiakkaidemme visioita ja unelmia rakentamista ymmärtäen ja kustannuksiltaan järkevällä tavalla. Meillä on näkemystä ja uskallusta kertoa, miten asiat kannattaa tehdä, mutta myös luonteva tapa pallotella ja suunnitella asioita yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdistämme uutta ja vanhaa tai suunnittelemme kaiken uusiksi.

Pääasia on, että lopputuloksena on asiakkaan brändin ja vision mukainen viihtyisä ja toimiva kokonaisuus!

Lue lisää kokonaisvaltaisesta palvelustamme näiltä sivuilta:

tilasuunnittelu, suunnittelu, projektinjohto.