Suunnittelu

Toimitilauudistuksen suunnittelu ja toteutus

Monessa yrityksessä toimitiloja sisustetaan pala kerrallaan: ostetaan uusia kalusteita sitä mukaa, kun niitä tarvitaan. Tästä syntyy ajan myötä usein sekava kokonaisuus. Tilojen väri-, akustiikka-, ergonomia- tai valaistussuunnittelu unohtuvat, kun työt painavat päälle. Tästä syystä kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus on parasta antaa ammattilaisen käsiin.

DESIGN BY HANNA K. & CO:lla on vahva esteettinen osaaminen, tietotaitoa teknisistä ratkaisuista sekä into luoda asiakkaillemme toimivia ja tyylikkäitä toimitiloja. Esteettisten ja toimivien tilojen ideointi ja suunnittelu on inspiroivaa ja joskus jopa helppoa paperilla. Sisustaminen on kuitenkin kaluste- ja tekstiilivalintojen lisäksi myös rakentamista, jossa tulee ymmärtää pintamateriaalien ja kalusteiden lisäksi, kuinka ratkaisut voidaan toteuttaa.

DESIGN BY HANNA K. & CO suunnittelee ja toteuttaa toimitilauudistukset aina asiakas edellä.

Ratkaisumme ovat

 • esteettisiä
 • järkeviä
 • kustannustehokkaita
 • brändin sekä käyttäjiensä näköisiä

Huolellisella suunnitteluvaiheella vältämme monet kalliit kompastuskivet, kun käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi haluttujen ratkaisujen tekniset toteutusmahdollisuudet.

Toimiva työskentely- ja asiakastila on monen asian summa

Työympäristön viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen vaikuttavia osa-alueita on paljon. Visuaalisten elementtien lisäksi sisustussuunnitteluun vaikuttavat muun muassa

 • ZTilojen käyttötarkoitus sekä suunnittelumallit

Tilasuunnittelussa otetaan huomioon tilojen toimivuus kokonaisuutena. Kokonaisuuteen vaikuttavat muun muassa organisaation työskentelymallit, kuten etä- ja lähityöskentely, mahdollisten eri osastojen työpisteiden sijoitus, joka vaikuttaa työn sujuvuuteen sekä yhteiskäytössä olevat tilat, kuten neuvottelu- ja taukohuoneet.

 • ZErgonomiasuunnittelu

Ergonomia on tärkeä osa työhyvinvointia, sillä se on läsnä kaikessa työskentelyssä. Pyrimme kehittämään työympäristöä työntekijöiden fyysisten ominaisuuksien mukaan, jotta työskentely tapahtuisi aina turvallisesti ja terveellä tavalla. Ergonomian näkökulmasta huomioitavia elementtejä ovat toimitilan oikeanlaiset kalusteet, turvalliset ja helposti puhdistettavat pintamateriaalit, valaistus sekä tilan äänimaailma.

 • ZAkustiikkasuunnittelu

Akustiikka on asia, jota ei välttämättä tulla ajatelleeksi, ellei sitä koeta ongelmalliseksi. Erilaisissa työympäristöissä äänimaailman merkitys kuitenkin korostuu, sillä se vaikuttaa suoraan työssä viihtymiseen sekä työturvallisuuteen. Akustiikkasuunnitteluun ja toimiston äänimaailman parantamiseen on olemassa monia tehokkaita sekä esteettisesti vaikuttavia ratkaisuja.

 • ZValaistussuunnittelu

Oikeanlaisella valaistuksella voidaan vaikuttaa moneen asiaan. Työvalaistus on tärkeää ergonomian ja työhyvinvoinnin kannalta, joten siihen on hyvä panostaa ensisijaisesti. Toimitilojen ilmettä ja vaikuttavuutta voi kuitenkin monien muiden sisustusratkaisujen lisäksi parantaa myös erilaisilla tunnelma- ja kohdevalaistusratkaisuilla. Valaistussuunnittelussa huomioimme aina myös mahdollisen luonnonvalon sekä vuodenaikojen vaikutukset siihen.

 • ZBrändi-ilmeen ja -sanoman huomiointi

Brändi-ilme on tärkeä osa-alue toimitilojen suunnittelussa. Tilauudistuskonseptimme tähtää aina siihen, että lopputuloksena asiakasyrityksemme saa liiketoimintansa tueksi yrityksen brändin mukaiset, viihtyisät, kutsuvat ja toimivat tilat, joissa viihtyvät työntekijät, yhteistyökumppanit sekä asiakkaat.

 • ZHankinnat

Hoidamme asiakkaamme puolesta myös projektin vaatimat hankinnat sekä asennukset monipuolisen yhteistyöverkostomme kautta. Hankinnat teemme asiakkaan tarve edellä. Hankintojen suunnittelu sekä toimitusaikataulujen huomiointi suunnitelmassa säästää myös resursseja.

Suunnitelmasta tehokkaaseen toteutukseen yhdessä asiakkaan kanssa

Sekä tilasuunnittelu että toimitilauudistuksen varsinainen toteutus tehdään aina asiakkaan kanssa tiiviisti kommunikoiden. Meille on tärkeää kuunnella asiakasta aidosti, mutta myös ilmaista ammattilaisen näkemyksemme avoimesti ja rohkeasti. Hedelmällisen yhteistyön sydän piilee mielestämme juuri kommunikaatiossa, ja tiedämme, että asiakas on oman yrityksensä ja tarpeidensa paras asiantuntija.

 • Kommunikoimme projektin aikana myös rakentajien, urakoitsijoiden, arkkitehtien sekä muiden projektissa mukana olevien tahojen kanssa. Näin asiakkaamme ei tarvitse ymmärtää monenkirjavaa ammattisanastoa, vaan viestintä tapahtuu meidän kauttamme asiakkaalle selkeällä ja tavallisella puhekielellä.
 • Aikataulutamme projektit jo suunnitteluvaiheessa tarkasti ja realistisesti, ja toteutus tapahtuu näistä aikatauluista kiinni pitäen. Dokumentoimme kaikki projektiin olennaisesti liittyvät asiat ja päätökset, jolloin projektin seuraaminen on vaivattomampaa.
 • Reagoimme aina nopeasti asiakkaan palautteeseen sekä projektin aikana ilmeneviin mahdollisiin yllätyksiin. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja olemme aina tavoitettavissa.

Lue lisää projektinjohdosta.