Vasa Övningsskola

Vasa övningsskola otti meihin yhteyttä, sillä lukiorakennuksen luokkatiloissa kaikui häiritsevästi. Asiakkaan toiveena oli, että luokkien akustiikka saataisiin muokattua niin, että tilojen äänentasot pysyisivät riittävän matalina.

Seiniin asennettiin akustiikkatuotteita, ja myös kattoa akustoitiin. Ikkunoihin asennettiin akustiikkasuunnittelua tukevat verhot. Toimenpiteillä saatiin luokkatilojen desibelitasot oikeisiin arvoihin ja opiskelumukavuutta parannettua.

 

 

Suunnittelu & projektinjohto Meri Rapo & Hanna K.