Vastaavatko yrityksesi toimitilat brändiäsi?

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millainen olo sinulle tulee, kun astut tietynlaiseen tilaan? Värit, muodot, tuoksut, äänet ja muut aistien kautta kokemasi ärsykkeet luovat välittömästi, ja usein tiedostamatta, mielikuvia. Luotatko, epäröitkö, innostutko vai juoksetko karkuun? Yrityksen toimitilojen sisustusratkaisuilla on suuri merkitys – joskus ehkä jopa suurempi kuin osaamme ajatellakaan.

Yksinyrittäjälle voi hyvin riittää kotitoimisto tai työskentely kahvilassa, mutta kunnollisen toimitilan etsimistä on syytä harkita viimeistään asiakastapaamisten lisääntyessä ja mahdollisten työntekijöiden tai yhtiökumppaneiden astuessa mukaan kuvioihin. Isommissa yrityksissä on yleensä jonkinlaiset toimitilat, mutta niiden tilasuunnittelu ja sisustusratkaisut eivät aina saa ansaitsemaansa huomiota.

Toimitila tukee yrityksen brändiä

Toimitila on iso osa yrityksen imagoa ja mielikuvaa, jonka asiakas yrityksestä saa. On tärkeää luoda sellaiset toimitilat, jotka tukevat toivottua imagoa ja luovat positiivisia mielikuvia. Yrityskuvaan vaikuttavat toimitilojen sisustuksen lisäksi pihojen, kulkuväylien ja sisäänkäyntien siisteys. On tärkeä huolehtia, että yrityksen työntekijöillä on ajantasaiset ja toimivat työvälineet ja -varusteet, sillä myös niillä on osansa brändimielikuvassa. Kaikki visuaalinen viestii sekä tietoisesti että tiedostamatta yrityksestä, ja jokaisen osa-alueen tulisikin lunastaa omalta osaltaan brändilupaus. Tästä syystä meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:lla on toimitilojen suunnittelussa aina inspiraation lähteenä yrityksen brändi ja ilme.

Ideaalitilanne yritykselle muodostuu silloin, kun pääsemme suunnitteluun mukaan heti tilauudistuksen alussa. Näin voidaan ennakoida asioita, joita on jälkikäteen kallista ja työlästä lähteä muuttamaan. Osaamme huomioida mahdolliset sudenkuopat ja ehdottaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla tiloista saadaan koko potentiaali irti. Meidän ammattitaitoamme on yhdistää asiakkaan toiveet ja toimivat ratkaisut järkeväksi kokonaisuudeksi.

Visuaalisuus on todella tärkeä osa suunnittelua, mutta on hyvä pohtia sisustuksellisia ratkaisuja erityisesti käytännön kannalta. Alla muutamia pohtimisen arvoisia asioita:

 • Kuinka monta henkilöä tiloissa tulee työskentelemään?
 • Onko yrityksellä jotain työtehtäviä, jotka vaativat erityistä huomiota tilasuunnittelun kannalta?
 • Tarvitaanko neuvottelutiloja, hiljaisia tiloja, taukotiloja tai ideointitiloja?

Hyvällä tilasuunnittelulla toimitilan neliöt voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja välttyä epäkäytännöllisiltä valinnoilta.

Herättävätkö toimitilasi tunteita?

Voit herättää asiakkaassa positiivisen fiiliksen ja edistää kaupantekoa panostamalla toimitilojen tilasuunnitteluun, sisustusratkaisuihin ja materiaalivalintoihin. Kommunikaatio ja kanssakäyminen on helpompaa, kun asiakas kokee heti ovesta sisään astuttuaan olonsa mukavaksi ja tervetulleeksi.

Toimitilojen ilmeellä voidaan tehdä pienestä yrityksestä suuren oloinen ja vahvistaa mielikuvaa ammattitaidosta. Tämän arvo korostuu etenkin silloin, kun toimitaan kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Maailmalta tulleet vierailijat ovat nähneet monenlaista toimistoa – varmista, että omasi jättää positiivisen mielikuvan. Vastaavasti iso ja menestyvä yritys voi näyttää todellista osaamistasoaan heikommalta, jos toimitilat ovat ankeat. Kaikki on kiinni mielikuvista, joita ensikohtaaminen herättää.

Millä mallilla sinun yrityksesi tai työpaikkasi toimitilat ovat juuri nyt?

Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


  Lue lisää

  Kuinka korona näkyy tulevaisuuden toimitiloissa?

  DBHK - yritysten toimitilat

  Korona laittoi kertaheitolla koko suomalaisen työkulttuurin uusiksi, kun etätöistä tuli yhdessä yössä uusi normaali. Kansalaiset ohjattiin kotiin työskentelemään, ja yritysten toimitilat tyhjenivät ennätysvauhtia. Tuntuu, että nyt tilanne alkaa hiljalleen tasoittua, kun ihmiset ovat alkaneet sopeutua poikkeustilan tuomiin muutoksiin arjessa. Itsekin olen pitänyt pitkälti hiljaiseloa, kun olen seurannut tilanteen kehittymistä ja pohtinut, mihin suuntaan tämä kaikki tulee vielä kääntymään.

  Kriisitilanne on herättänyt paljon keskustelua siitä, kuinka yhtäkkiä tullut pakko etätyöskentelyyn ja sen myötä luodut uudet toimintamallit yrityksissä tulevat vaikuttamaan työntekoon tulevaisuudessa. Tuleeko etätyöstä pysyvä normaali vai palataanko koronan hellittäessä tuttuun tapaan takaisin toimistolle? Miten yritysten toimitilat suunnitellaan jatkossa?

  Toimisto on tärkeä sosiaalinen yksikkö arjessa

  Vaikka etätyö luo paljon mahdollisuuksia, en usko, että työkulttuuri muuttuu täysin verkkopohjaiseksi tai etätyöskentelyksi edes niillä aloilla, joilla se olisi teoriassa mahdollista. On nimittäin paljon ihmisiä, jotka pitävät siitä, että saavat tulla aamulla työpaikalle ja jättää työt toimistolle päivän päätteeksi. Monelle on tullut koronan myötä kotiähky, ja toiset kaipaavat kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, jota ei täysin voida etäyhteyksien kautta saavuttaa. Toimisto on siis paljon muutakin kuin tila tehdä töitä – se on tärkeä sosiaalinen yksikkö arjessa.

  Itse tein ennen töitä kotona, mutta työn tehokkuus kasvoi huomattavasti, kun päätin hankkia erillisen toimitilan työskentelyä varten. Toimiston olemassaolo tuo rutiinia päivään, luo positiivisia mielikuvia brändistä ja antaa paremmin keskittymisrauhaa, kun huomio ei kiinnity pyykkivuoriin tai muihin kodin askareisiin. Toimistolla eivät myöskään ole viemässä huomiota muut perheenjäsenet, jotka ovat syystä tai toisesta kotona, kun itse pitäisi keskittyä työntekoon. Omalla kohdallani toimitila on auttanut vetämään selkeämmät rajat työn ja vapaa-ajan välille. Uskon, että samoja ajatuksia on yrittäjien lisäksi myös monella työntekijällä.

  Etätyö luo mahdollisuuksia toimitilasuunnitteluun

  Etätyöpalaverin taustan voi nykyään valita filttereistä, eikä todellisella työympäristöllä ole visuaalisesti niin väliä. Voisi siis kuvitella, että toimitilojen suunnittelun merkitys laskee, jos työt siirtyvät pitkälti verkkoon ja kotitoimistoihin. Tilanne on kuitenkin mielestäni täysin päinvastainen: kun ihminen saa valita, tekee hän työt todennäköisemmin tilassa, jossa on puitteet kohdillaan ja viihtyisä ilmapiiri. Toimitiloissa tullaankin todennäköisesti kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota mm. ergonomiaan, toimintojen tehostamiseen tilaratkaisujen avulla, akustiikkaan sekä yleiseen viihtyvyyteen.

  Toimitilojen uudistuksessa huomaan usein, kuinka tärkeää monelle on se, että toimistolta löytyy oma henkilökohtainen työpiste. On selkeää, kun tietää, mihin suunnata työporukan yhteisen aamukahvihetken jälkeen, ja työt voi jättää valmiiksi odottamaan pöydälle seuraavaa päivää. Toisille voi olla tärkeää saada täysi keskittymisrauha omassa toimistossa, minkä vuoksi avokonttorit ja monitoimitilat koetaan jo ajatuksen tasolla haastavina.

  Vaikka moni suosii perinteistä kiinteän työpisteen mallia, uskon toimitilojen menevän etätyöskentelyn yleistymisen myötä yhä enemmän monitoimitilojen suuntaan. Tällöin tiloissa korostuu kiinteiden työpisteiden sijaan tilan muunneltavuus eri työtoimia tukevaksi. Näin tilan neliöistä voidaan saada huomattavasti enemmän irti – etenkin silloin, kun mukaan ottaa asiaan perehtyneen ammattilaisen tueksi.

  Asiakas on tärkeä osa suunnitteluprosessia

  Meillä DESIGN BY HANNA K. & CO:ssa asiakas on aina suunnittelutyön keskiössä. Meillä ei ole valmista muottia, jonka avulla yritysten toimitilat suunnitellaan, vaan pyrimme mahdollisimman hyvin kuuntelemaan ja käymään läpi asiakkaan tarpeet tilojen suhteen. Tilojen käyttötehokkuutta, viihtyisyyttä ja toimivuutta saadaan kohennettua huomattavasti paremmin, kun suunnittelutyön pohjana on aito asiakastarve. Nykyään luodaan työpisteiden oheen entistä enemmän erilaisia virkistys- ja ideointitiloja, neuvotteluhuoneita isommille ja pienemmille porukoille sekä mahdollisuuksia, joiden avulla työtä voidaan tehdä monitoimitilassa häiritsemättä muita.

  On tärkeää, että yrityksessä luodaan toimivien sisustus- ja tilaratkaisujen lisäksi sisäiset pelisäännöt, kuinka tiloja käytetään, jotta henkilöstö voi hyvin ja pystyy tekemään työnsä tehokkaasti tilassa, jossa vaihtoehtoja työn tekemiseen on monia. Monelle muutokset työympäristössä voivat olla kuormittavia, eikä ole tavatonta, että onnistuneesta lopputuloksesta huolimatta kohdataan muutosvastarintaa. Tätä muutosvastarintaa voidaan helpottaa ottamalla henkilöstön mielipiteet huomioon jo suunnitteluprosessin aikana.

  Useassa toimitilassa, jota olen ollut suunnittelemassa, on ollut asiakkaan puolelta mukana työryhmä, jonka kanssa on käyty läpi eri osapuolten mielipiteitä ja ideoita toimitilojen uudistuksen suhteen. Taitava suunnittelija osaa katsoa tilannetta kokonaisuutena, huomioiden monet mielipiteet ja valiten ratkaisut, jotka tukevat lopputavoitetta mahdollisimman tehokkaasti. Työryhmässä on kuitenkin tärkeää olla yksi henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen siitä, mihin suuntaan suunnitelmaa lähdetään viemään. Toinen vaihtoehto on tehdä äänestys työryhmän kesken. Muuten on vaarana, että projektin valmistuminen hidastuu, kun mielipiteistä lähdetään väittelemään työryhmän kesken, eikä kompromissia löydetä.

  Ovatko toimistot tulevaisuudessa täysin verkossa vai pitääkö perinteinen toimistokulttuuri vielä pintansa? Mitäpä luulet, kuinka käy?

  Tilaa sähköpostiisi kätevä toimitilauudistuksen checklist, joka auttaa kartoittamaan oman toimitilan uudistustarpeita. Liityt samalla DESIGN BY HANNA K. & CO:n postituslistalle!


   Lue lisää

   Kun lapsuuden unelma lähti lentoon

   Viime vuosi sujui varsin vauhdikkaasti, ja yksi isoista projekteista sai juuri päätöksensä, kun ATRIUM BY HANNA K. valmistui tammikuun loppupuolella. Kyseessä oli siis meidän uusi kotimme, joka toteutettiin yhteistyöprojektina usean eri tahon kanssa. Tämä oli iso rutistus perheemme arjessa, kun mieheni teki pitkää päivää tontilla koko rakennusajan. Itse suunnittelin talon ratkaisuja sekä hoidin lapset ja kodin, jotta hän sai keskittyä työhönsä.

   Tuo rutistus kannatti lopulta, sillä talo valmistui ennätysvauhtia. Näyttöpäivänä paikan päällä lopputulosta kävi ihastelemassa lähes 500 kävijää, mikä ylitti kaikki odotukseni. Kiitos kaikille, jotka pääsitte paikalle ja erityiskiitos mahtaville yhteistyökumppaneille, joita ilman tämäkään projekti ei olisi onnistunut! Voit lukea ATRIUM BY HANNA K:n projektista aiemmista blogipostauksista.

   Samaan tahtiin, kuin talo kohosi tontilla, kasvoi yritykseni kovaa vauhtia omalla käyrällään. Viime syksynä päädyin siihen, että oli tehtävä isoja strategisia päätöksiä, mikäli halusin pitää firman toiminnan vielä omassa hallinnassa. Tuntui, että projekteja oli yhtäkkiä enemmän, kuin yksi ihminen ehti hoitaa. Koko yritykseni lähti käyntiin omasta pienestä lapsuuden unelmastani: halusin olla sisustussuunnittelija. En koskaan arvannut, mitä tuo unelma toisi tullessaan.

   Yhteistyössä on voimaa

   Yritykseni tekee sisustussuunnittelun lisäksi myös projektinjohtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä otetaan asiakkaan niin halutessa projektista ohjat ja ollaan mukana alusta loppuun varmistamassa, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Huomasit varmaan, että puhuin meillä. Yksi isoimmista päätöksistäni viime syksynä oli alkaa etsiä toimintaani mukaan taitavia ja tehokkaita yhteistyösuunnittelijoita, joille voisin delegoida osan projekteista. Näin syntyi DESIGN BY HANNA K. & CO.

   Tulen esittelemään yhteistyösuunnittelijani myöhemmin sekä kotisivuilla että somessa, mutta voin jo nyt sanoa, että olen löytänyt aivan timanttisia tyyppejä ympärilleni. Tavoitteeni on löytää osaajia, joiden taustat ja taidot ovat sopivasti erilaisia. Näin voin tarjota jokaiselle töitä heidän vahvuusalueeltaan, taaten asiakkaillemme edelleen saman laadun ja täsmällisyyden, johon he ovat tähänkin saakka kanssani tottuneet. Yhteistyösuunnittelijoiden ansiosta toiminta laajentui myös tehokkaammin läpi Suomen eli palveluitamme voi hyödyntää nyt entistä helpommin kohteen sijainnista riippumatta.

   Sisustussuunnittelijasta toimitusjohtajaksi

   Mikä minun roolini nyt sitten on? En suinkaan katoa kuvioista, vaan päinvastoin: olen kaikissa projekteissa edelleen taustalla ja suunnittelijoideni tukena. Minusta on hassua, että vaikka olenkin teoriassa ollut yritykseni toimitusjohtaja koko sen olemassaolon ajan, korostuu tuo rooli nyt aivan uudenlaisella tavalla. Yhtäkkiä minulla on ympärilläni tiimi, jonka johtamisesta ja koordinoinnista vastaan. Keskitän energiani nyt entistä enemmän myös firman kehittämiseen, markkinointiin ja muuhun sellaiseen, joka varmistaa töitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa.

   Vaikka muutokset tuovat aina elämään hieman lisäjännitystä, huomaan nauttivani bisneksestä aivan uudella tavalla. Arjessa ei ole kahta samanlaista päivää, mutta se on vain mahdollisuus. Minusta sanonta siitä, että parhaat jutut tapahtuvat silloin, kun vähän aluksi pelottaa, sopii mainiosti tähän. Joskus pitää uskaltaa hypätä, että huomaa lentävänsä. On mahtavaa huomata, kuinka oma unelma kasvaa ja kehittyy – hauska nähdä, mihin tässä lopulta vielä päädytään!

   PS: Jotta tämä yrittäjän elämä ei vaikuttaisi vain ruusuilla tanssimiselta, kerrottakoon, että meillä on maattu puoli kevättä sairastuvalla milloin oksennustaudin, korvatulehduksen tai kuumeen takia sekä hoidettu tuli hännän alla viimeisiä muuttoon liittyviä asioita. Yksi täiepidemiakin tuli taisteltua kaiken muun ohella pois päiväjärjestyksestä. Ruuhkavuodet ovat saaneet nimensä aivan syystä! 😀

   Lue lisää

   Laatoilla leikittelyä ja lämmintä tunnelmaa saunaan

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   Viimeisiä hetkiä viedään ennen ATRIUM BY HANNA K:n näyttöpäivää! Olen esitellyt blogissa kattavasti talon eri huoneiden suunnitelmia, materiaaleja ja toteutusta. Viimeiseksi olen säästänyt sauna- ja wc-tilat, joissa on osa koko projektin visuaalisesti näyttävimmistä ratkaisuista. Olemme halunneet luoda läpi talon hyvin ajattoman tyylin, sillä esimerkiksi keittiön, wc-tilojen ja kylpyhuoneen remontit ovat kalliita toteuttaa. Tyyliin saa helposti vaihtelua huonekaluilla, tekstiileillä ja piensisustuksella, kun pohjasävyt ovat neutraaleja ja sopivat näin yhteen monen sävymaailman kanssa.

   Laatoilla leikittelyä läpi kodin

   Neutraalit sävyt eivät tarkoita sitä, että tiloista tulisi tylsiä. Esimerkiksi laatoituksessa halusin lähteä leikittelemään värien sijaan muotojen kanssa. Laattojen sävy onkin lähes sama kaikissa talon laatoitetuissa tiloissa, mutta eri tiloista löytyy hyvin erilaisia muotoja aina näyttävistä isoista laatoista kalanruotokuvioon.

   Pääasiassa laattamme ovat Atlas Concorden Dwell Pearl -mallistoa eri kokoisina. Osassa laatoitetuista tiloista on myös saman sarjan laattalistaa. Atlas Concorde on italialainen keramiikkapintojen huippuvalmistaja. Yrityksen mallistoista löytyy upeita ratkaisuja lattia- ja seinäpintojen laatoitukseen. Näitä laattoja saa tilattua Vaasan Puustellilta, jolta onnistuvat kätevästi esimerkiksi omiin sävyihin sopivat erikoiserät. Laattojen sävyt voidaan valita sopimaan mahdollisimman tarkasti valittujen kiintokalusteiden sävyihin, jolloin lopputuloksesta tulee erityisen viimeistelty. Halutessasi saat Puustellilta koko paketin aina suunnittelusta materiaaleihin ja asennukseen.

   Isojen laattojen käyttö sisustuksessa yleistyy, mutta vaatii aina ammattilaisen toteuttamaan työn. Esimerkiksi märkätiloissa vaadittavat lattian kaadot onnistuvat isollakin laatalla, kun tietää, mitä tekee. Ammattilaisen tekemänä työ on turvallinen ja taatusti kestävä. Olen tehnyt pitkään yhteistyötä Donewell Teamin Hannu Koivuportaan kanssa. Hannu on ollut alalla jo vuosikausia ja on aina valmis toteuttamaan villeimmätkin laatoitusvisioni.

   “Tykkään tarttua Hannan haasteisiin ja kokeilla uusia juttuja. Erikoisempien ratkaisujen miettiminen ja toteutus tuo mukavaa vaihtelua työhön. On myös mielenkiintoista nähdä, kuinka lopputulos muotoutuu ja kuinka lähelle alkuperäistä visiota päästään. Tässä todella näkee mahtavasti oman kädenjäljen!” – Hannu Koivuporras / Donewell Team

   Lauteisiin rakennettiin hauska yksityiskohta kulmaan.

   Erilaisia ratkaisuja sauna- ja suihkutiloissa

   Valitsimme poikkeuksellisesti laatoituksen myös saunan seiniin, mikä vaikutti mm. kiukaan valintaan. Laatta imee itseensä puupintaa enemmän lämpöä, joten kiukaassa on oltava riittävästi tehoja. Valitsimme kiukaaksi Tulikivi Oy:n Kuura-kiukaan. Yksi syy juuri tämän kiukaan valintaan oli edellä mainittu lämmitystehon riittävyys.

   Toinen tärkeä syy oli se, ettei Kuura-kiukaan pinta kuumene polttavan kuumaksi. Valmistajan mukaan se ei polta, vaikka pintaan koskisi kesken saunomisen. Tämä on lapsiperheessä erittäin hyvä turvallisuuden kannalta. Sisustajan näkökulmasta ominaisuus mahdollistaa puolestaan pienet suojaetäisyydet eli kiuas voidaan sijoittaa turvallisesti lähelle lauteita tai jopa alalauteen läpi, kuten meillä. Kiukaassa on iso kivitila, jossa on lämpöanturi, jonka avulla löylyjä voi säätää juuri itselle sopivaksi.

   Saunassa on Tulikivi Oy:n kaunis Kuura-kiuas. Lauteet ovat lämpöhaapaa, ja pesutilassa nähdään paljon lasipintoja.

   Visuaalisesti Kuura-kiuas on minusta todella kaunis. Muotoilu on pelkistetty, mutta hyvin sulavalinjainen ja sopii monenlaiseen saunaan. Kiukaaseen kuuluu visuaalisesti tyylikäs lasipintainen ohjausyksikkö. Saunan lauteet rakennettiin lämpöhaavasta, joka tuo tilaan pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Pesuaineet saadaan katseilta piiloon tilan takaseinälle kätevien seinäkkeiden avulla. Seinäkkeisiin kiinnitetään sirot lasihyllyt, joissa saippuoiden, shampoopullojen ja muiden arjen pakollisten purnukoiden säilytys onnistuu siististi.

   Sauna- ja pesutilassa nähdään RTV:n Vihanti-malliston kauniit lasiseinät, jotka tuovat tilaan avaruutta. Tontilla aina sattuu ja tapahtuu, ja saimmekin ihan viime metreillä kokea pienen takapakin, kun yksi pesutilan lasiseinistä oli kasannut itseensä jännitettä ja pamahti palasiksi, kun sitä nostettiin paikoilleen. Onneksi uuden lasin tilaus sujui mutkattomasti, ja eikös sitä sanota, että lasinsirut tuovat onnea? 😉

   Arjen luksusta tuovat suoraan katosta ja seinästä tulevat hanat ja suihkut. Shampoot saadaan kätevästi piiloon kapeiden seinäkkeiden taakse.

   Näyttävä WC vangitsee katseen

   Vaikka väliotsikko kuulostaa ehkä hieman hassulta, on yksi uuden kotimme ehkäpä näyttävimmistä tiloista päävessamme. Tässä tilassa on tavallista korkeampi huonekorkeus, mikä tekee siitä visuaalisesti hyvin näyttävän jo sellaisenaan. Halusin korostaa tätä visuaalisuutta mm. peileillä, jotka lisäävät entisestään tilantuntua. Pohjanmaan SA Sähkö asensi peileihin LED-valonauhat, jotka tuovat vessaan ripauksen luksustunnelmaa. Katto ja osa seinistä on lämpöhaapapaneelia, jota näkyy myös muissa kodin tiloissa tuomassa pehmeyttä ja lämpöä.

   Vessan allas on mittatilaustyönä tehty betoniallas, jonka toteutuksesta on vastannut Valukivi. Altaan jalka on puolestaan Fabriken Vasklotilta ja kiintokaluste Puustellilta. Suoraan katosta tuleva suihku tuo mukavan modernia tunnelmaa ja tyylikkäitä yksityiskohtia märkätiloihin.

   Tontilla ollaan jo loppusiivouksen kimpussa, sillä näyttöpäivä on jo tällä viikolla. Tervetuloa tutustumaan paikan päälle ATRIUM BY HANNA K:n ratkaisuihin sunnuntaina 26.1.2020 klo 12-17!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Arjen käytännöllisyyttä kaihtimilla ja tunnelmaa tekstiileillä

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   ATRIUM BY HANNA K. on täynnä isoja ikkunapintoja, minkä vuoksi halusimme varmistua, että kodin sisätilat saadaan suojattua mahdollisimman tehokkaasti auringolta ja sen tuomalta lämmöltä. Tämä säästää arjen kuluissa, kun talon viilentämiseen ei tarvitse käyttää niin paljon sähköä. Aurinkosuojaus auttaa myös vähentämään ikkunoiden läpi tulevan auringon häiritsevää häikäisyä.

   Aurinkosuojaa kaihtimien avulla

   Meillä ei itsellä ollut juurikaan tietoa sisätilojen aurinkosuojauksesta, joten käännyimme tässäkin alan ammattilaisen puoleen. Vaasan Suojaverho Oy on vaasalainen aurinkosuojausalan yritys, jonka henkilökunnalla on yli 40 vuoden kokemus alasta. Tuotevalikoima on hyvin laaja aina markiiseista rullaverhoihin ja säleverhoista liikuntasalien jakoseiniin. Suosittelen kysymään tarkemmin valikoimasta, sillä heiltä löytyy verhot ja kaihtimet todella moneen tarkoitukseen.

   Saimme hyvin kattavan ja asiantuntevan kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia markkinoilta löytyy auringolta suojaaviin kaihtimiin. Usein kaihtimissa käytetään alumiinitaustaisia kankaita, sillä se on paras kangaslaatu auringonsäteilyn kääntämiseen takaisin ulospäin. Meidän taloomme valituissa ikkunoissa on kuitenkin sen verran kehittynyt lämpösuojaus, ettei ero alumiinitaustaisen ja tavallisen screen-kankaan välillä ole suuri. Tämä osoittautui selkeäksi rahansäästöksi, sillä alumiinitaustainen kaihdinkokonaisuus olisi tullut meille huomattavasti kalliimmaksi. Valintaan vaikutti myös kaihdinten väri, sillä valkoinen väri ei ime itseensä yhtä paljon lämpöä tummaan verrattuna, jolloin alumiinitaustan tarve vähenee.

   Meidän tarpeisiin sopivat kaihtimiet löytyivät Artic Kaihdin Oy:n valikoimasta. Kankaaksi valikoitui Artic Focus, jonka tiheysluokitus on 3%. Kankaasta näkee hyvin läpi, vaikka kaihdin olisi alhaalla, peittäen ikkunan kokonaan. Tämä oli meille tärkeää, sillä emme tahdo viettää koko kesää suljettujen verhojen takana, vaan nimenomaan estää auringon tuottaman lämmön siirtymisen sisätiloihin. Focus-kangas on PVC-pinnoitettu, mikä tekee sen puhtaanapidosta helppoa, sillä kangas ei ime itseensä likaa. Tällaisia kaihtimia suositaan sisätilojen lisäksi myös lasitetuilla parvekkeilla, joiden lämpenemistä halutaan rajoittaa kesäkuukausina.

   Uuteen kotiimme tulee Schneider Electricin KNX-älyjärjestelmä, kuten jo aiemmin kerroin. Halusimme yhdistää myös kaihtimet mukaan tähän järjestelmään, jotta pystymme ohjaamaan niitä helposti samasta paikasta, kuin muitakin kodin isompia sähkölaitteita. Tämä piti huomioida jo rakennusvaiheen alkupuolella sähkösuunnittelussa. Toiveeni oli, että saisimme myös kaihdinten osalta sähköjohtoja mahdollisimman hyvin piiloon katseilta, missä onnistuttiin erinomaisesti.

   ATRIUM BY HANNA K:ssa on valkoiset KNX-älyjärjestelmään kytketyt kaihtimet.

   Tekstiileillä tunnelmaa ja muunneltavuutta

   Tekstiilit ovat yksi tunnelmaa luova sisustustekijä missä tahansa tilassa. Värit, pintamateriaali, muodot ja muut tekstiilien elementit tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia sisustajalle! Tekstiileillä saa hetkessä muutettua tilan ilmettä, mikä on kiva silloin, kun tilaan on muuten valittu neutraaleja sävyjä. Materiaalin valinta vaikuttaa myös kestävyyteen, mikä on etenkin lapsiperheessä olennaisessa roolissa arjen keskellä.

   Teen työssäni paljon yhteistyötä paikallisen ompelimo-verhoomo Willa Wasan kanssa. Verhoomon yrittäjä Tea on ollut alalla isänsä jalanjäljissä jo 3-vuotiaasta saakka, ja voinkin luvata, että tämä nainen löytää sopivat ratkaisut minkä tahansa tilan tekstiileihin. Willa Wasassa tehdään ompelimo- ja verhoomotöitä aina kalusteveroilusta koristetyynyihin ja verhoista veneisiin.

   Meidän uuteen kotiimme tulee Willa Wasalta verhoja, koristetyynyjä, lattiatyynyjä ja laudeliinaa. On mukava jutella ammattilaisen kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja miettiä, mitkä sopisivat yhteen työn alla olevan kohteen tyyliin ja tarpeisiin. Materiaalivalinnat vaikuttavat nimittäin silmänilon lisäksi esimerkiksi puhtaanapitoon, käyttömukavuuteen ja kestävyyteen. Tämä on tärkeää sekä koti- että yrityskohteissa.

   En voi kuin suositella näitä kahta verho- ja kaihdinalan ammattilaista! Verhojen ja kaihdinten valinnassa vaikuttaa niin moni muukin tekijä, kuin pelkkä väri, kuosi tai visuaalinen ilme. Nykyajan kankaissa ja materiaaleissa on nimittäin paljon teknisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat arkea helpottavia ratkaisuja. Ammattilainen osaa sopivan materiaalin lisäksi auttaa valitsemaan kustannustehokkaimman ratkaisun.

   ATRIUM BY HANNA K. avaa ovensa sunnuntaina 26.1. klo 12-17, kun vietämme näyttöpäivää. Tule katsomaan, miltä lopputulos näyttää ja kuinka älyjärjestelmään kytketyt kaihtimet toimivat käytännössä!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Sisustusesineet ja tekstiilit viimeistelevät kodin ilmeen

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   ATRIUM BY HANNA K:n työmaalla kohoaa kovaa vauhtia keittiö, seinät ovat saaneet kauniit maalipinnat ja homma etenee kevyesti sanottuna vauhdilla. Tällä sisustusalan yrittäjällä on nyt niin monta rautaa tulessa, että välillä vähän hirvittää kuinka nopeasti talo valmistuu – pian pitäisi olla jo kaikki pienetkin yksityiskohdat lyötynä lukkoon. Lisäksi jostain täytyy etsiä aikaa miettiä rakentamiseen liittyvien päätösten lisäksi myös sisustusesineisiin ja tekstiileihin liittyvät valinnat kuntoon. Miten se aina meneekin niin, että elämässä kaikki kasaantuu kerralla päällekkäin? 😀 En silti valita – on ihanaa, kun saa tehdä päivittäin sellaisia asioita, joista nauttii!

   Silmiä hivelevä sisustusliike

   Sisustusesineiden valintaan sain tovi sitten uutta inspiraatiota, kun Vaasaan avattiin uusi sisustusliike: Mijohome. Tässä liikkeessä erityistä on se, että valikoimassa on paljon tuotteita, joita ei löydy ketjuliikkeistä. Moni tuotteista on kotimaista käsityötä ja osa jopa uniikkikappaleita. Valikoimasta löytyy paljon luonnonmukaisia tuotteita ja erityisesti skandinaaviseen sisustustyyliin sopivia vaihtoehtoja. Mijohome järjestää ajoittain myös työpajoja, viimeisimpänä Kukkastudio UnelMian kanssa toteutettu kranssityöpaja.

   Mijohomen liikkeessä on ihanan rento ja kotoisa fiilis. Tämä on sellainen liike, jonne voi mennä ihan vain fiilistelemään visuaalisesti kauniita tuotteita ja nauttimaan rauhoittavasta tunteesta kiireisen arjen keskellä. Mijohomen kivijalkaliike sijaitsee Palosaarella (Palosaarentie 23-25), mutta yritykseltä löytyy verkkokauppa, jonka kautta tuotteet löytävät perille ympäri Suomen. Kannattaa suunnata Mijohomeen, jos etsii kotiin jotain erottuvaa tai haluat antaa estetiikasta nauttivalle lahjaksi jotain erityistä. Minusta on mahtavaa tukea paikallista pienyrittäjyyttä – etenkin, kun Mijohomen valikoimassa on paljon sellaisia tuotteita, jotka miellyttävät omaa silmää.

   Tunnelmaa ja tekstiilejä uuteen kotiin

   Olen halunnut tehdä ATRIUM BY HANNA K:sta meille kodin sanan todellisessa merkityksessä. Haluan meidän kodista paikan, jossa voi aidosti hengähtää ja heittää huolet hetkeksi harteilta. Siksi haluan panostaa harmonisten sävyjen ja arkea helpottavien ratkaisujen lisäksi tunnelmaa luoviin sisustusesineisiin. Uuteen kotiimme tulee Mijohomen valikoimista mm. seuraavia tuotteita:

   KYNTTILÄTELINE (Storefactory): Tämä kaunis seinälle asennettava metallinen kynttiläteline tulee meillä eteisen käytävälle.
   VOHVELIPYYHKEET (The Organic Company): Käsipyyhkeiksi valitsin meille ihanat vohvelipyyhkeet, joiden sävyksi valikoitui muta. Nimestään huolimatta tämä sävy on todella kaunis, kuten kuvasta näkyy!
   KYNTTILÄKULHO (Storefactory): Tämä on ehkäpä yksi lemppareistani Mijohomen valikoimissa. Kynttiläkulho on kaunis sellaisenaan, mutta sitä voi myös tuunata esimerkiksi vuodenaikaan tai tiettyyn teemaan sopivaksi. Kulhoon voi laittaa vaikkapa pientä tarjottavaa, havuja, käpyjä, kukkia – vaihtoehtoja on loputtomasti!
   SEINÄMALJAKOT (Storefactory): Näitä kauniita lasisia seinämaljakoita saa kahdessa koossa. En ole vielä päättänyt, mihin nämä maljakot kodissamme tulevat, mutta ne ovat ehdottomasti osa sisustusta.

   Näiden jo päätettyjen lisäksi pohdinnassa ovat lisäksi Storefactoryn yksinkertaisen klassinen keltainen lasimaljakko, juutista valmistettu Dixie-kynnysmatto sekä Boel & Janin kaunis koristetyyny.

   Inspiraatiota joulun sisustukseen

   Tänä vuonna en aio panostaa kotona sen kummemmin joulun koristeluihin, sillä tulemme olemaan siinä vaiheessa jo pitkälti muuttolaatikoiden ympäröimänä. Ensi vuodelle aion kuitenkin hankkia ehdottomasti Riike Designin tunnelmallisia ja tyylikkäitä paperisia joulutähtiä.

   Mijohomen valikoimasta löytyy muutenkin paljon tuotteita, joilla saa luotua joulun tunnelmaa. Aidonnäköiset havunoksat sopivat hyvin koristeeksi mm. silloin, kun kotiin ei voi allergian takia ottaa aitoja luonnonkasveja. Söpö lahjavinkki on kauniisti paketoitu appelsiinin ja mausteneilikan makuinen, luonnonmukainen Klintan huulirasva. Kaikki Mijohomen joulutuotteet löydät täältä.

   Arjen luksusta sisustamisen ohessa

   Haluan jakaa teille yhden vinkin, joka ei varsinaisesti liity sisustamiseen, mutta kotiin ja viihtyvyyteen kuitenkin. Ostin Mijohomessa käydessäni nimittäin kokeiluun pyykkietikkaa. Olen tähän saakka pessyt pyykit pitkälti hajuttomalla pesuaineella, mutta miettinyt jo pitkään, että haluaisin kokeilla jotain kevyttä tuoksua raikastamaan pyykkiä. Valitsin kokeiluun Theone-sarjan Morning mist -pyykkietikan, joka osoittautui aivan ihanaksi! Pyykkietikka ei nimestään huolimatta tuoksu lainkaan etikalta, vaan antaa raikkaan ja puhtaan, mutta riittävän kevyen tuoksun vaatteisiin. Mijohomessa on myös laaja valikoima luonnonkosmetiikkaa.

   Vielä on paljon valintoja tehtävänä ennen ATRIUM BY HANNA K:n näyttöä, joka on muuten 26.1.2020, jos edellinen postaus jäi huomaamatta. Ainakin keittiön tuolit, matot ja monen monta piensisustukseen liittyvää valintaa odottaa vielä lopullista päätöstä. Onko teillä hyviä ideoita tai ehdotuksia siitä, millaiset sisustusesineet sopisivat meille Mijohomen valikoimasta tai muuten?

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Pintamateriaalien valinta on tarkkaa puuhaa

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   Vaikkei välttämättä heti uskoisi, on kodin pintamateriaalien valinta ollut minulle yllättävän haastava osuus ATRIUM BY HANNA K  -projektissa! Välillä olen miettinyt, että pitäisiköhän palkata sisustussuunnittelija…😉 Tämä on johtunut pitkälti siitä, että ihania mahdollisuuksia on niin paljon, ja niistä pitäisi pystyä muodostamaan yhtenäinen ja harmoninen kokonaisuus. Valinnoissa on otettava huomioon eri pintojen koot, muodot ja pohjamateriaali sekä valaistus ja muut pinnan visuaalisuuteen vaikuttavat tekijät. Vaikka pidän yhtenäisestä ja luonnonläheisestä ilmeestä, tein kuitenkin jo alkuvaiheessa pintamateriaalien suhteen linjauksen: muuhun kotiin tulee selkeät ja harmoniset pinnat, mutta lastenhuoneet saavat olla asujiensa näköiset.

   Tovi sitten tontilla näytti vielä varsin keskeneräiseltä, kun seinät olivat auki, mutta nyt tulee päivä päivältä vauhdilla valmista. Olet ehkä saattanut nähdä Instagramin stooreista, kuinka tehokkaasti maalaustyöt valmisteluineen ovat tontilla jo edenneet. Maalaus- ja tapetointityöt meille hoitaa Vaasan Maalaustyö Reinisalo Oy, jonka kanssa olemme tehneet jo vuosia onnistunutta yhteistyötä.

   Vaasan Maalaustyö Reinisalo palvelee kaikenkokoisissa maalaus- ja remonttiurakoissa Pohjanmaan alueella. Palveluihin kuuluvat yksityis- ja yritysasiakkaille mm. julkisivusaneeraukset, rakennusmaalaukset ja huoneistoremontit. Yritys viettää ensi vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan, joten ammattitaito ja kokemus on todella kohdillaan. Reinisalon porukan kanssa on kiva tehdä töitä, sillä hommat etenevät aina mutkitta ja nopeasti!

   Maalilla voi luoda yksityiskohtia leikittelemällä eri sävyillä. Pojan huoneeseen maalataan geometrisia kuvioita Tikkurilan Curry- ja Nefriitti-sävyillä.

   Pintamateriaalit luovat toivottua tunnelmaa

   Pintamateriaalien avulla voidaan luoda tilaan monenlaista tunnelmaa: kodikasta rauhaa, inspiroivaa energiaa tai vahingossa vaikka levottomuutta. Valintoja tehdessä onkin tärkeä miettiä, millaisen tunnelman tilaan haluaa ja kuinka materiaalit tukevat tuota tunnelmaa. Pintamateriaalit valitsimme Vaasan RTV:n valikoimasta, jossa on monipuolisesti vaihtoehtoja kodin pintojen laittoon. Uuteen kotiimme RTV:ltä tulevat maalit, osa tapeteista sekä kokolattiamatto, joka tulee meidän makuuhuoneeseen ja walk-in-closetiin. Kokolattiamatto on ihanan lämmin ja pehmeä jalkojen alla heti herättyä sekä myös silloin, kun hipsitään illan hämärässä pitkän päivän jälkeen nukkumaan.

   Minusta on mukava toimia RTV:n kanssa, sillä heillä on laaja tietämys kodin materiaaleista ja etenkin pintoihin tarjolla olevista mahdollisuuksista. Heitä on helppo lähestyä ja kysyä välillä vaikeitakin kysymyksiä pintamateriaaleihin liittyen. Henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja palveluhaluista – heistä välittyy, että he haluavat oikeasti auttaa asiakasta löytämään parhaan ratkaisun tämän tarpeisiin. Vaikka työskentelen sisustussuunnittelijana päivittäin eri materiaalien kanssa, on mahdoton pysyä kaikkien alan muutosten tahdissa reaaliajassa. Tämän vuoksi on todella virkistävää käydä välillä vaihtamassa ajatuksia RTV:n porukan kanssa alan uusista tuulista. Lisäksi RTV:n Vaasan myymälässä on laaja valikoima erilaisia sisustusesineitä.

   Yleisvärin valinta on ehkäpä pintamateriaaleista vaikein, sillä sen tulee toimia monessa eri tilassa ja valaistuksessa. ATRIUM BY HANNA K:n yleisväreiksi päätettiin lopulta Tikkurilan sävy G487 sekä Tikkurilan Piazza. Viime metreillä mukaan tuli vielä Tikkurilan valkoinen pojan huoneen tapettiseinän taustaksi, vessaan ja kodinhoitohuoneeseen, sillä valitsemani yleisväri G487 oli seinässä astetta oletettua tummempi. Tämä onkin pintamateriaalien valinnassa haastavaa, sillä näytepaloista on välillä hankala hahmottaa, miltä väri tulee näyttämään isolla pinnalla. Maalisävyjen suunnittelu onkin työni yksi haastavimmista osa-alueista. Jo pelkästään se, mille seinälle väri huoneessa laitetaan, vaikuttaa sen sävyyn. Ikkunaseinällä sävy on tummempi kuin seinällä, johon ikkunasta tuleva valo heijastuu.

   Myös lattian valinta on tuottanut jonkin verran vaikeutta, kuten aiemmassa postauksessa jo kerroin. Nyt lattia on jo lähes valittu, sillä päädyin Lapua Floorsin 260mm leveään Stone Wash -tammiparkettiin. Vielä pitäisi päättää tuleeko meille Rustic- vai Select-lajitelma. Rustic on arjessa armollisempi, sillä siinä on eläväisempi pinta, joka antaa Selectin pintaa enemmän anteeksi. Tällä hetkellä valinta kallistuu siis Rusticiin, mutta mieli ehtii vielä muuttua. Hieman minua on mietityttänyt parkettilattian valinta lapsi- ja koiraperheeseen, mutta olen päättänyt luottaa siihen, että lattia kestää ja pystyn elämään mahdollisten kolhujen kanssa.

   Pojan huoneeseen tulee hauska leijonatapetti, joka löytyi RTV:n valikoimasta.

   Lastenhuoneista asujiensa näköiset

   Minulle oli tärkeää suunnitella lastenhuoneista sellaiset, että niissä saa rauhassa sukeltaa lapsuuden leikkeihin ja seikkailuihin. Halusin välttää liian neutraaleja sävyjä ja tuoda huoneisiin aidosti asujiensa näköistä tunnelmaa. Tyttömme on sen verran vanha, että hänellä alkaa olla jo oma vahva mielipide asioihin. Olen halunnut tukea tytön mielipiteen kuulluksi tulemista, ja hän onkin ollut mukana tekemässä päätöksiä omasta huoneestaan.

   Tytön huoneeseen tulee Frozen-teema sekä minun ja harjoittelijani yhteistyössä suunnittelema parvisänky. Seinäsävyksi valikoitui Tikkurilan Tutu.

   Tytön huoneen teemana kulkee vahvasti monen muunkin prinsessavaihetta läpikäyvän ihastuksen kohde eli Frozen. Seinäsävy on valittu myös tämän hetken lempivärin mukaan eli vaaleanpunainen, Tikkurilan Tutu-sävy. Huoneeseen tulee teemaan sopiva valokuvatapetti sekä hauska parvisänky, jonka alle rakentuu hienosti maja. Parvisängyn olen suunnitellut yhdessä harjoittelijani kanssa, ja mieheni toteuttaa sen. Poikamme huoneen teemaksi valikoitui viidakko, johon valitsimme RTV:ltä ihanan leijonatapetin. Pojan huoneessa leikittelevät Tikkurilan sävyt Curry ja Nefriitti. Jälkimmäistä nähdään myös ripaus kodinhoitohuoneessa.

   Minulla on teille muuten jännittäviä uutisia! Hommien edistyessä tontilla hyvää vauhtia, olemme lyöneet jo talon näyttöpäivän lukkoon. Merkkaa kalenteriin 26.1.2020, sillä silloin ATRIUM BY HANNA K:ta ja kaikkia sen ratkaisuja pääsee katsomaan paikan päälle. Näytössä mukana myös tässä postaussarjassa esiteltyjä yhteistyökumppaneita. Olen niin innoissani, että pääsen näkemään, kuinka kaikki suunnitelmat nivoutuvat yhteen kokonaisuudeksi!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Kustannustehokas ilma-vesilämpöpumppu kodin lämmityksessä

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   Kodin lämmitykseen ja jäähdytykseen on nykyään tarjolla monenlaista vaihtoehtoa, eikä valinta niiden välillä ole aina yksinkertainen. Huomioon täytyy nimittäin ottaa niin käytössä oleva budjetti kuin ympäristöasiatkin, eikä järjestelmän teknisiä ja esteettisiä vaatimuksia ole syytä unohtaa. Ennen suositun puu-, sähkö- ja lattialämmityksen rinnalle ovat kivunneet maalämpö ja erilaiset lämpöpumppumahdollisuudet.

   ATRIUM BY HANNA K:n lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmäksi valittiin ilma-vesilämpöpumppu. Meille valitun järjestelmän on valmistanut Viessmann, joka on yksi johtavista lämmitys-, teollisuus- ja kylmäjärjestelmien valmistajista. Laitteet meille toimittaa Heatco Finland Oy, ja asennuksen hoitaa Vaasan Putkiasennus Oy, joka hoitaa kaikki muutkin LVI-työt projektin aikana. Heistä on ollut suuri apu juuri meidän kotiin sopivan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän valinnassa, sillä vaihtoehtojen viidakko on valtava ja kehittyy jatkuvasti. Minulle LVI-asiat ovat tällä alalla selvästi haastavin osa-alue, ja mieheni onkin ollut päävastuussa näistä valinnoista. Minä olen pääasiassa keskittynyt suunnittelussa siihen, kuinka tekniset ratkaisut saadaan tyylikkäästi piilotettua esteettisestä näkökulmasta.

   Split-lämpöpumpussa on kaksi yksikköä, joista toinen tulee sisälle ja toinen ulos. Yksikköjen välillä kulkee jäätymätön kylmäaine.

   Ilma-vesilämpöpumppu on hiljainen ja huomaamaton

   Meillä tehtiin pitkään pohdintoja maalämmön ja ilma-vesilämpöpumpun välillä. Lopulta päädyimme ilma-vesilämpöpumppuun sen edullisempien aloituskustannusten vuoksi. Olimme jo aiemmin päättäneet, että läpi talon tullaan asentamaan lattialämmitys, jonka kaveriksi ilma-vesilämpöpumppu sopi erinomaisesti. Ilma-vesilämpöpumpun valintaan vaikuttavat mm. maantieteellinen sijainti, kohteen arvioitu veden- ja sähkökulutus sekä budjetti. Pumppu on hyvä vaihtoehto maalämmölle etenkin silloin, kun maalämpöä varten tarvittavaa vaakaputkistoa tai lämpökaivoa ei voi tai saa asentaa.

   Viessmannin tuotteissa on optimoitu hyvin laitteiden ääni- ja tilavaatimukset, jolloin teknisesti pakolliset tekijät on mahdollista sulauttaa mahdollisimman tehokkaasti osaksi tiloja. Meille tulee Split-lämpöpumppu, joka koostuu kahdesta yksiköstä: toinen sisällä ja toinen ulkona. Näiden kahden yksikön välillä kulkee jäätymätön kylmäaine. Pystymme näin välttämään monimutkaiset ja suuritöiset ilmastointikanavien läpiviennit. Sisäyksikkö on hyvin kompakti ja sen asennuspaikka voidaan valita joustavasti, kunhan tilasta löytyy lattiakaivo. Meillä sisäyksikkö tulee erilliseen tekniseen tilaan, jossa se on kätevästi katseilta piilossa. Ulkoyksikön paikkaa valitessa on huomioitava kondenssiveden poistaminen, sillä rakennusmääräykset kieltävät kondenssiveden laskemisen jätevesiviemäriin.

   Arjen kannalta miellyttävä ominaisuus on se, että ulkoyksikkö sisältää kaikki ääntä pitävät komponentit, kuten tuulettimen, höyrystimen ja kompressorin. Laite on kokonaisuudessaan rakennettu niin, että se pitää mahdollisimman vähän häiritsevää ääntä. Esimerkiksi häiritsevänä pidetty matala surina on vaihdettu korkeammalle taajuudelle, jolloin se ei häiritse korvaa läheskään niin pahasti. Sisäyksikkö pysyy näin mahdollisimman hiljaisena ja huomaamattomana. Laitteessa on myös yötila, joka hiljentää laitteen yöksi entisestään.

   Split-lämpöpumppu jakautuu hiljaisesti käyvään sisäyksikköön ja ilmaa läpäisevään ulkoyksikköön.

   Kuinka pumppu toimii käytännössä?

   Ilma-vesilämpöpumpun tarkoitus on lämmittää ulkoilmasta höyryä, joka johdetaan talon vesikiertoiseen keskuslämmitykseen. Sen avulla voidaan lämmittää niin huoneilmaa kuin käyttövettäkin. Käytännössä ilma-vesilämpöpumppu toimii niin, että ulkoyksikön tuuletin imee aktiivisesti ulkoilmaa ja välittää sen höyrystimeen, jossa kiertää kylmäaine. Aine lämpenee alhaisessa lämpötilassa, minkä jälkeen se virtaa lämpimänä höyrynä moottorikompressoriin. Kompressori puristaa höyryn ja nostaa sen lämpötilan halutulle tasolle. Tästä höyryn matka jatkuu sisäyksikön kondensaattoriin, jossa höyry siirtää lämpöenergian lämmitysjärjestelmään ja jäähtyy. Paisuntaventtiili palauttaa höyryn alkuperäiseen tilaan ja prosessi alkaa taas alusta.

   Vaikka ilma-vesilämpöpumppuja käytetään yleisesti lämmitykseen, voidaan Split-mallilla halutessa myös viilentää tiloja konvektorin ja pintajäähdytysjärjestelmän avulla. Tämä on kiva ominaisuus etenkin kesähelteillä, kun kodissa olisi muutoin tukalan kuuma. Pystymme talon valmistuttua ohjaamaan koko lämpöpumppujärjestelmää etäohjauksella Viessmannin ViCare-sovelluksella.

   Ilma-vesilämpöpumppu on helppohoitoinen

   Ilma-vesilämpöpumppu on helppohoitoinen, eikä vaadi jatkuvaa huoltoa. Talvella on kuitenkin hyvä varmistaa, ettei ulkoyksikön päälle pääse kerrostumaan jäätä tai lunta. Ulkoyksikön päälle ei saisi rakentaa kehikkoa, jonka moni haluaa esteettisistä syistä ja sääolosuhteiden suojaksi, sillä se rajoittaa ilman liikettä ja heikentää laitteen hyötysuhdetta. Laitteen molemmat yksiköt on hyvä sijoittaa sellaiseen paikkaan ja korkeuteen, että niitä pääsee helposti huoltamaan tarvittaessa. Mahdollisia korjaustöitä varten on aina käännyttävä ammattilaisen puoleen, sillä omatoiminen virittely voi pahimmillaan sekoittaa koko systeemin.

   Ilma-vesilämpöpumppu sopii maalämmön vaihtoehdoksi uudiskohteisiin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi öljylämmityksen tukena vanhoissa kohteissa. Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa hyvällä hyötysuhteella lämmintä käyttövettä, jolloin se säästää öljylämmityksen kuluissa sillä saralla. Muutos kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, kun öljykattilan vaihto olisi muutenkin edessä.

   Talon suunnittelussa ja erilaisissa siihen liittyvissä valinnoissa voi mennä välillä pää pyörälle. Homma tuntuu toisinaan loputtomalta, mutta valintoihin panostaminen ja asioiden selvittäminen palkitsee lopulta arjessa. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän oikealla valinnalla voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia, unohtamatta arjen kannalta tärkeää käytännöllisyyttä. Seuraavassa postauksessa voisin paljastaa teille hieman kodin pintamateriaalivalinnoista. Vaikka työskentelen päivittäin sisustamisen ja materiaalivalintojen parissa, on omaan kotiin ollut yllättävän vaikea lyödä asioita lukkoon. Nyt se on kuitenkin ollut pakko tehdä, kun Vaasan maalaustyö Reinisalo on päässyt jo pintojen kimppuun!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Kodin älyjärjestelmä ei ole pelkkää hifistelyä

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   Vaikka erilaiset äpit, sovellukset ja arkea helpottavat ohjelmistot ovat nykyään arkipäivää, tuntuu kodin ohjelmointi älyjärjestelmällä monelle vielä vieraalta. Mieleen muistuvat ehkä elokuvista tutut kohtaukset, joissa järjestelmä alkaa elää omaa elämäänsä tai ehkä ajatus älykodista tuntuu kumman futuristiselta. Todellisuudessa nykypäivän älyjärjestelmissä on paljon hyödyllisiä ja käytännöllisiä ominaisuuksia.

   Älyjärjestelmän integroiminen kotiin lisää energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Pystyt esimerkiksi tarkistamaan, jäikö se kuuluisa kahvinkeitin päälle aamun kiireessä sekä sammuttamaan päälle unohtuneet valot. Älyjärjestelmä saattaa pelastaa myös vesivahingolta, jos siihen on asennettu ominaisuus, joka katkaisee vesivuodon sattuessa automaattisesti veden tulon.

   Meidän uuteen kotiimme tulee Schneider Electricin KNX-älyjärjestelmä. Valitsimme juuri tämän järjestelmän mm. siksi, että siihen on helppo liittää kolmannen osapuolen laitteita ja järjestelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä on mukavasti muunneltavissa elämäntilanteen mukaan, sillä sen ominaisuuksia pystytään tiettyyn pisteeseen saakka muuttamaan puhtaasti ohjelmoinnin avulla ilman kalliita kaapelointimuutoksia. Järjestelmää pystyy ohjaamaan mobiililaitteilla mistä ja milloin vain.

   Kodin älyjärjestelmää voi ohjata mobiililaitteella mistä ja milloin vain.

   Kustannustehokkaampi arki ja valaistuksen eri moodit

   Yksi älyjärjestelmän ominaisuus, josta tämä sisustaja on innoissaan, on valojen ohjaaminen järjestelmän avulla eri moodeihin. Tämä mahdollistaa sen, että napin painalluksella koti voi vaihtua lapsiperheen arkivalaistuksesta romanttiseen tunnelmavalaistukseen tai poissa-tilaan, joka sammuttaa kaikki kodin valot kerralla. Samoin aamuun, iltaan ja päivään voi ohjelmoida erilaiset moodit, jolloin valaistus tukee esimerkiksi kunkin vuodenajan luonnonvalon määrää. Sisustajalle tämä luo loputtomasti mahdollisuuksia valaistussuunnittelun saralle!

   Teknisemmältä puolelta älyjärjestelmällä pystyy optimoimaan sähkönkulutusta sekä tekemään näin kodista ja arjesta kustannustehokkaamman. Valaistuksen lisäksi järjestelmällä pystyy vaikuttamaan mm. kodin lämpötilaan, ilmanvaihtoon sekä kodin eri sähkölaitteiden toimintaan. Turvallisuuden kannalta älyjärjestelmä puolestaan mahdollistaa yhteyden kotiin myös silloin, kun on reissussa tai talo on muuten tyhjillään. Halutessaan järjestelmän voi ohjelmoida ilmoittamaan mahdollisista epätavallisista liikkeistä suoraan turvallisuuspalveluita tarjoavalle yritykselle.

   Kuten aiemmin jo mainitsin, KNX-järjestelmä on siitä hyvä, että siinä on monipuoliset mahdollisuudet eri laitteiden integrointiin. Tällä järjestelmällä pystyy hallitsemaan kotia laajemmin kokonaisuutena, ja se toimii saumattomasti muiden valmistajien laitteiden kanssa avoimien rajapintojensa ansiosta. Tämä on mielestäni avainasemassa etenkin silloin, kun rakennetaan sitä loppuelämän kotia. Elämäntilanteet muuttuvat väistämättä, joten on mahtavaa, että älyjärjestelmä voi kulkea näissä muutoksissa ketterästi mukana.

   Älyjärjestelmä on huomaamaton, mutta arkea helpottava valinta kotiin.

   Älyjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto

   Älyjärjestelmä tulee ottaa huomioon jo hyvin aikaisessa rakennusvaiheessa, joten sen valinta on syytä tehdä heti projektin suunnitteluvaiheessa ennen kuin rakentamista on aloitettu. Näin kaikki sähköt, valaistus ja muut järjestelmään vaikuttavat komponentit voidaan toteuttaa tukemaan järjestelmää. Kuinka järjestelmä sitten käytännössä toteutetaan?

   Koska älyjärjestelmä on pitkälti yhteydessä kodin sähkölaitteisiin, se tulee ensisijaisesti huomioida sähkösuunnittelussa. Älyjärjestelmä vaatii erityishuomioita niin sähköjen vetämisessä kuin materiaalivalinnoissakin. On esimerkiksi varmistettava, että kaikki kytkimet, valaistus ja muut sähköosat ovat yhteensopivia järjestelmän kanssa. Kun pohjatyöt on tehty ja järjestelmä asennettu, se on helppo ottaa käyttöön eConfigure KNX Lite -ohjelmistolla, joka ei vaadi kallista ETS-lisenssiä. Varsinaisen käyttöliittymän (Wiser for KNX) voi asentaa useampaan laitteeseen, jolloin kodin ohjaaminen hoituu esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin avulla.

   Meillä älyjärjestelmä tulee käyttöön kokonaisvaltaisesti läpi kodin, ja järjestelmään yhdistetään valaistuksen lisäksi esimerkiksi sähköllä toimivat kaihtimet. Sähkösuunnittelun ja sähkötöiden toteutuksen ATRIUM BY HANNA K -projektiin hoitaa Pohjanmaan SA Sähkö, joka on ollut korvaamaton apu myös älyjärjestelmän suunnittelun suhteen.

   Tontilla on vedetty hurja määrä sähkökaapelia viime aikoina. Ulkoseinät ovat saaneet viimeisetkin paneelit pintaan ja sisätiloissa on aloitettu seinien sekä kattojen levytys. Pian päästään jo maalaamaan pintoja – jännittävää!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Kiintokalusteissa yhdistyy visuaalisuus ja arjen kestävyys

   *Kaupallinen yhteistyöprojekti. Katso yhteistyökumppanit postauksen alareunasta.

   Kodin kiintokalusteet olivat heti alusta saakka sellainen asia, johon halusin erityisesti panostaa ATRIUM BY HANNA K:ssa. Kiintokalusteilla tarkoitetaan esimerkiksi keittiön, kodinhoitohuoneen ja wc-tilojen kiinteitä kaapistoja. Nämä ovat yksi niistä rakentamisen osa-alueista, joissa päätökset täytyy miettiä sekä visuaalisuuden että toiminnallisuuden näkökulmista. Kuvankaunis ratkaisu voi olla varsinainen ärsyttäjä arjessa, jos sen toiminnallisuus tökkii.

   Onneksi apu näihinkin valintoihin oli lähellä, sillä teen yhteistyötä Vaasan Puustellin kanssa. Thomas Berglundin avustuksella teimme juuri meidän tarpeisiimme soveltuvat kiintokalustevalinnat. Puustellin kanssa on kiva toimia, sillä siellä on aina projektille selkeä vastuuhenkilö ja vetäjä, jonka kautta kaikki asiat hoidetaan. Näin ei tarvitse arvuutella, että keneen tulisi olla yhteydessä, mikäli jokin omassa projektissa mietityttää.

   Puustellilta saa tarvittaessa keittiöremontin ihan suunnittelusta loppusilauksiin. Silloin ei tarvitse itse pähkäillä eri osa-alueiden, kuten sähkö- ja putkitöiden, organisointia tai materiaalihankintoja, vaan voi jättää koko homman ammattilaisten hoidettavaksi. Puustelilla on tästä syystä hyvä tietämys remonttien ja rakentamisen eri vaiheista ja vaatimuksista, minkä vuoksi heidän kanssaan on todella helppo toimia!

   Keittiön 3D-mallinnos.

   Käytännöllinen, kestävä ja kaunis keittiö

   Halusin, että uuden kotimme kaikki kodinkoneet integroidaan kaapistoihin eli päällepäin ei näy, onko kyseessä tavallinen kaappi, astianpesukone vai jääkaappi. Tämä luo keittiöön enemmän yhtenäistä pintaa ja harmoniaa. Halusin lisäksi keittiöömme saarekkeen, johon on integroitu liesi. Uuni ja mikro ovat erillinen oma kokonaisuutensa, ja ne sijaitsevat päällekkäin. Arkea helpottamaan valitsin uunin, jossa on pyrolyysi-toiminto eli uuni puhdistaa itse itsensä.

   Kirjoitin rakennusprojektin alkuvaiheessa blogiin siitä, kuinka meille tulee Bora Basic -liesituuletin, mutta suunnitelmat muuttuivat matkalla hieman. Bora lanseeraa nimittäin juuri uuden mallin, Bora Puren, joka pääsee koristamaan meidänkin keittiötämme. Bora Pure on hiljainen, helppohoitoinen ja tehokas vaihtoehto perinteiselle liesituulettimelle. Meille ratkaisu on loistava, sillä keittiön huonekorkeus on normaalia korkeampi, minkä vuoksi emme halunneet tilaan mitään katosta roikkuvia elementtejä.

   Meille ei tule perinteisiä yläkaappeja ollenkaan, minkä vuoksi astiankuivauskaappi tulee poikkeuksellisesti laatikostoon. Meille tulee muutama täyskorkea kaappi, mutta muutoin säilytystila painottuu pitkälti laatikostoihin. Ne ovat kaappeihin verrattuna toimivampia arjessa, sillä tavaroita ei tarvitse siirtää pois edestä nähdäkseen kaiken, mitä laatikosto on sisäänsä syönyt. Keittiöömme tulee lisäksi aamiaiskaappi, jonne saa kätevästi kaikki kodinkoneet katseilta piiloon. Näin tasot ja sitä kautta keittiön yleisilmeen saa pidettyä siistimpänä. Aamiaiskaapin alle tulee tilavat laatikostot, joissa voi säilyttää vaikkapa lautasia tai muita astioita.

   Kodinhoitohuoneen 3D-mallinnos.

   Kodinhoitohuoneen kiintokalusteet

   Kodinhoitohuone on etenkin lapsiperheessä yksi arjen kannalta tärkeimmistä tiloista. Yleensä olen suosinut pesukoneen ja kuivausrummun suhteen tornimallia, mutta tällä kertaa päädyimme sijoittamaan koneet vierekkäin. Näin saatiin kodinhoitohuoneeseen enemmän toiminnallisuuden kannalta tärkeää tasotilaa. Ylä- ja alakaapistojen väliin sijoitettiin ikkuna tuomaan tilaan lisää valoa ja viihtyvyyttä.

   Valitsin kodinhoitohuoneen yläkaappeihin hieman normaalia syvemmät kaapit, jotta lakanoita ja pyyhkeitä mahtuu niihin enemmän. Pyykkikaappiin tuli tavanomaisen kahden korin sijasta kolme koria, jotta pyykin lajittelu arjen lomassa nopeutuisi. Lisäksi halusin kodinhoitohuoneeseen mankeloitaville liinavaatteille oman korin, jonne ne voi asettaa silloin, kun kiire iskee, eikä ehdi heti mankelin ääreen.

   Integroitu pyykkiteline säästää tilaa, sillä sen voi kääntää seinää vasten, kun se ei ole käytössä. Kuva: Pinterest

   Kodinhoitohuoneeseemme tulee laatikkoon integroitu silityslauta sekä seinään pyykkiteline, jotta ne eivät vie ylimääräistä tilaa, mutta ovat silti helposti käytettävissä. Vielä on pohdittavana se, kuinka kodinhoitohuoneeseen saadaan yhdistettyä pukeutusmistilaa, sillä se on saunan ja pesutilojen yhteydessä. Talon pohjahan kulkee niin, että meidän makuuhuoneestamme mennään walk-in-closetin kautta kodinhoitohuoneeseen ja siitä saunatiloihin. Arjen kannalta on kätevää, kun likaiset vaatteet voi heittää suoraan kodinhoitohuoneeseen ja puhtaat ovat heti viereisessä tilassa. Alun perin en olisi kuitenkaan halunnut kodinhoitohuonetta ja pesutiloja lähekkäin, jotta pyykkivuoret eivät vie saunomishetken rentoa fiilistä. Tai siis kuvitteelliset pyykkivuoret, meillähän on aina pyykit järjestyksessä… 😉 Kompromisseja on kuitenkin tehtävä, kun neliöt ovat rajalliset ja talon muoto on atrium.

   Vinkkinä muuten niille, jotka haaveilevat isoista lattialaatoista kosteissa tiloissa, eivätkä käytä linjalattiakaivoa: lattiakaivot kannattaa suunnitella vessoissa ja kodinhoitohuoneessa kaappien alle. Näin lattian kaato jää kaapin alle piiloon, eivätkä kaatojen vuoksi laattoihin tehtävät leikkaukset näy niin hyvin. Näin tilan yleisilme pysyy kauniin yhtenäisenä!

   Uunia ja mikroa lukuunottamatta kaikki kodinkoneet on integroitu kaappeihin. Säilytystilana on suosittu laatikostoja, sillä ne ovat toimivuudeltaan tehokkaampia arjessa.

   Kiintokalusteiden materiaalilla on väliä

   Kiintokalusteiden materiaaleihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä ne ovat avainasemassa kalusteiden kestävyyden kanssa. Kiintokalusteita lähdetään vaihtamaan useimmiten vain isompien remonttien yhteydessä eli niiden tulisi kestää arjen kolhuissa mukana vuosia. Ei siis ole aivan sama, millaista materiaalia esimerkiksi kiintokalusteiden ovet ovat. Harmin määrä on mieletön, jos vaivalla remontoituihin kalusteisiin tulee nopeasti naarmuja, vekkejä tai kolhuja huonon materiaalin vuoksi.

   Valitsin meille täysipuiset ovet, jotka valmistetaan koivusta Puustellin omalla tehtaalla Suomessa. Ne käsitellään valkoisella Tikkurilan petsillä, jolloin saadaan modernin vaalea, mutta silti luonnonläheinen lopputulos. Täysipuiset ovet kestävät hyvin arjen kolhuja, ja niitä on myös helpompi kunnostaa verrattuna moneen muuhun materiaaliin.

   Myös keittiön tasot on valittu kestämään lapsiperheen arkea. Meille valittiin ekologinen, lämmön- ja vedenkestävä keraaminen taso. Tämän tyyppinen taso on äärimmäisen kestävä. Se valmistetaan ehkä hieman yllättäenkin pehmeästä massasta, joka on sekoitettu luonnonmateriaaleista, kuten hiekasta, savesta ja luonnollisista pigmenteistä. Lopuksi massa poltetaan erittäin kuumassa lämpötilassa, jolloin siitä tulee kova ja kestävä kulutuspinta. Keraaminen taso ei naarmuunnu, ja se kestää myös lämpöä. Taso on lisäksi helppo pitää puhtaana, eikä ime itseensä esimerkiksi kosteutta.

   Tontilla tapahtuu hurjaa vauhtia

   Tässä postauksessa pohdin pääasiassa keittiön ja kodinhoitohuoneen ratkaisuja, mutta kerron wc:n ja kylpyhuoneen valinnoista hieman enemmän erillisessä postauksessa. Ne, jotka seuraavat minua Instagramissa, ovatkin jo nähneet, kuinka hurjaa vauhtia ATRIUM BY HANNA K. kohoaa tontilla. Tämä suunnittelijavaimo ei meinaa melkein pysyä kirvesmiehensä perässä!

   Pian on koko talo saanut paneelit pintaan ja sisätiloissakin hommat etenevät hyvin. On ihana käydä tontilla fiilistelemässä ja kävellä läpi uuden kodin rakenteita, vaikka talo onkin vielä aivan työmaa. Sieltä se uusi koti ja unelmien atrium-talo syntyy!

   Luitko jo aiemman ATRIUM BY HANNA K. -postaukset, jossa käytiin läpi:

   ATRIUM BY HANNA K -projekti toteutetaan osittain kaupallisena yhteistyönä alan yritysten kanssa. Mukana projektissa ovat:

   Lue lisää

   Media

   KIRJOITTAJA: Hanna K.
   Sisustussuunnittelu projektinjohto

   Haaveilin sisustussuunnittelijan urasta pienestä pitäen, ja kuulemani mukaan olin jo kaksivuotiaana vasara kädessä lapsuudenkotini rakennustyömaalla. Työelämä vei aikuisena viestinnän ja markkinoinnin pariin, kunnes äitiyslomani aikana ajatus unelman toteuttamisesta kypsyi.

   Ryhdyin rohkeasti tuumasta toimeen: kaikki lähti liikkeelle juuri tästä blogista, jota nyt luet! Aloitin pienestä, mutta huomasin pian, että kysyntää palveluilleni löytyi ja perustin osakeyhtiön.

   Blogista voit lukea ajatuksiani sisustamisesta, yrittäjyydestä ja muista työhöni liittyvistä aihepiireistä!

   Luodaan yhdessä yrityksesi näköiset toimitilat! Lue lisää >>

   Tutustu valmistuneisiin kohteisiimme! Lue lisää >>

   Meiltä löytyy vankka projektinjohdon osaaminen! Lue lisää >>